Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Neges ar y Porth

Newidiadau o 1 Ionawr 2021

Bydd unrhyw brosesau caffael newydd, sydd uwchlaw’r trothwy GPA ac a grëwyd ar neu ar ôl 1 Ionawr 2021 yn cael euhanfon i’r Gwasanaeth Canfod Tendr newydd sy’n disodli Tenders Electronic Daily (fersiwn ar-lein Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd).Bydd y newid yma’n digwydd ar 1 Ionawr 2021. Ni fydd fawr o newid i brynwyr a chyflenwyr gan y bydd y newid yn cael ei weithredu’n awtomatigar 1 Ionawr ac ni fydd yn effeithio ar y defnydd arferol o’r porthol.

Ar gyfer unrhyw brosesau caffael sydd uwchlaw trothwy Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a gafodd eu cychwyn cyn 1 Ionawr 2021ond nad ydynt wedi’u cwblhau, bydd angen cyhoeddi hysbysiadau dyfarnu ar y Gwasanaeth Canfod Tendr a hefyd ar Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd/TED.Caiff hyn ei weithredu’n awtomatig gan gwerthwchigymru.

Diweddarwyd: 15/12/20