Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Cofrestru

Diolch am fod eisiau cofrestru gyda'r wefan hon. Dylech ond barhau gyda'r broses os nad ydych eisoes wedi cofrestru.

Pwy ddylai gofrestru fel cyflenwr?

 • Unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n edrych i chwilio am, ac ymateb i gyfleoedd contract

Manteision i Gyflenwyr

 • Chwilio ac ymateb i hysbysiadau sector cyhoeddus a hysbysiadau is-gontractio
 • derbyn rhybuddion e-bost o gyfleoedd sy'n addas i'ch busnes
 • hyrwyddo eich Busnes i brynwyr gan ddefnyddio proffil canfod cyflenwr
 • Rheoli eich ymatebion tendro drwy’r cyfleuster Blwch Post

Pwy ddylai gofrestru fel Prynwr?

 • Unrhyw sefydliad sy'n dymuno hysbysebu hysbysiadau ar gyfer cyfleoedd a ariennir yn gyfan gwbl neu'n rhannol gyhoeddus

Manteision i Brynwyr

 • Creu ac yn cyhoeddi cyfnodolyn swyddogol (OJEU) a hysbysiadau Cenedlaethol
 • Gofyn am ddyfyniadau cais ar gyfer prosiectau gwerth is drwy ddefnyddio defnyddio dyfynbrisau cyflym
 • Defnyddio amgylchedd diogel ac archwiliadwy ar gyfer eich prosiectau caffael
 • chwilio am gyflenwyr gan ddefnyddio chwiliwr cyflenwr

Pwy ddylai gofrestru fel contractwr prynwr?

 • Unrhyw sefydliad sy'n dymuno hysbysebu is-gontractau sy'n ymwneud â contract sector cyhoeddus eu bod wedi’i ennill /neu yn y broses o ymgeisio amdanynt

Manteision ar gyfer Prynwr-Gontractwyr

 • Hysbysebu cyfleoedd is-gontractio gweithredol neu hapfasnachol i adeiladu eich cadwyn gyflenwi
 • Gofyn am ddyfynbrisiau ar gyfer prosiectau gwerth is drwy ddefnyddio Dyfynbrisau Cyflym
 • chwilio am gyflenwyr gan ddefnyddio chwiliwr cyflenwr
 • yn helpu i chi i gyflawni unrhyw ofynion mantais cymunedol

Pwy ddylai gofrestru fel prynwr a ariennir gan grant?

 • Unrhyw sefydliad sydd am gael dyfyniadau fel gofyniad derbyn arian grant

Manteision ar gyfer Prynwr a ariennir gan grant

 • cofrestru am ddim a mynediad i'r wefan
 • defnyddio Canfod Cyflenwyr i ddod o hyd i gyflenwyr
 • gofyn am ddyfynbrisiau gan gyflenwyr a ddewiswyd gan ddefnyddio Dyfynbris Cyflym
 • eich helpu i fodloni rhwymedigaethau'r Cynllun Grant
 • mynediad i amrywiaeth o ganllawiau i'ch helpu i ddefnyddio GwerthwchiGymru