Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Cofrestru

Diolch am fod eisiau cofrestru gyda'r wefan hon. Dylech ond barhau gyda'r broses os nad ydych eisoes wedi cofrestru.

Manteision cofrestru fel Cyflenwr

 • cofrestru am ddim a mynediad i'r safle
 • defnydd 'Canfod Cyflenwr' i hybu eich cwmni i brynwyr a chyflenwyr
 • derbyn rhybuddion e-bost o gyfleoedd sy'n addas i'ch busnes chi
 • chwilio hysbysiadau sector cyhoeddus a hysbysiadau is-gontractio
 • rheoli ymatebion gyda'r 'Blwch Postio' seliedig
 • cysylltu efo sefydliadau sydd wedi cofrestru a sector cyhoeddus
 • mynediad at adnoddau defnyddiol wrth gynnig dyfynbrisiau a thendro
 • cael y diweddaraf am ddigwyddiadau a newyddion caffael Cymru

Manteision i Brynwyr

 • cofrestru am ddim a mynediad i'r safle
 • defnydd 'Canfod Cyflenwr' i gael hyd i gyflenwyr
 • llunio a chyhoeddi hysbysiadau Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) a hysbysiadau gwerth isel
 • derbyn dyfynbrisiau cystadleuol ar gyfer gofynion gwerth isel gyda'r 'Dyfynbris Cyflym'
 • rheoli ymatebion drwy'r 'Blwch Postio' seliedig
 • cyfrannu at broses dendro mwy tryloyw
 • cyfrannu at arbedion uwch a gwell effeithlonrwydd
 • amgylchedd diogel i'r broses gaffael

Manteision i Brynwr-Gontractwyr (Dyma brif gontractwyr contractau sector cyhoeddus)

 • cofrestru am ddim a mynediad i'r safle
 • defnyddio 'Canfod Cyflenwr' i ddod o hyd i gyflenwyr
 • hysbysebu cyfleoedd is-gontractio
 • rheoli ymatebion is gontractio drwy'r 'Blwch Postio' seliedig
 • gofyn am ddyfynbrisiau gan gyflenwyr dethol drwy'r 'Dyfynbris Cyflym'
 • help i chi gyflawni unrhyw ofynion mantais gymunedol
 • mynediad at amrywiaeth o swyddogaethau i hwyluso'r broses gaffael

Pwy ddylai cofrestru fel Prynwr a Ariennir gan Grant?

 • Unrhyw sefydliad sydd am dderbyn dyfynbrisau fel gofyniad o dderbyn arian grant
 • cofrestru am ddim a mynediad i'r wefan
 • defnyddio Canfod Cyflenwyr i ddod o hyd i gyflenwyr
 • gofyn am ddyfynbrisiau gan gyflenwyr a ddewiswyd gan ddefnyddio Dyfynbris Cyflym
 • eich helpu i fodloni rhwymedigaethau'r Cynllun Grant
 • mynediad i amrywiaeth o ganllawiau i'ch helpu i ddefnyddio GwerthwchiGymru