Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Cofrestru Cyflenwr

Dechreuwch y broses gofrestru drwy nodi Manylion y Cyflenwr isod a chlicio ar y botwm Cyflwyno. Gan y byddwn yn anfon y rhan fwyaf o'n gohebiaeth atoch drwy e-bost dylech ddarparu cyfeiriad e-bost dilys cyn i chi symud ymlaen. Caiff eich cyfeiriad e-bost ei ddefnyddio hefyd fel eich enw mewngofnodi ar gyfer mynd i mewn i'r wefan.

Sicrhewch eich bod yn darparu eich manylion swyddogol pan fyddwch yn cofrestru gan y gall y wybodaeth gael ei defnyddio gan Awdurdodau Dyfarnu fel rhan o weithdrefnau yn y dyfodol.

Nodir atebion gofynnol â *

Manylion y Cyflenwr

Gwybodaeth am y Defnyddiwr

 
 
 

Manylion y Sefydliad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod NUTS

Mae'r Llywodraeth yn defnyddio rhif DUNS Dun & Bradstreet fel cyfeirnod unigryw neu unigolyn ar gyfer pob cwmni sy'n cyflenwi'r sector cyhoeddus. Nodwch eich rhif DUNS yn y blwch testun isod a chliciwch ar y botwm chwilio. Os nad ydych yn gwybod eich rhif enw, y cyfeiriad a'r cod Post a nodwyd gennych ar gyfer y sefydliad i chwilio am eich rhif DUNS os oes un gennych. Gallwch ddal ymateb i dendrau a diweddaru eich manylion DUNS pan bydd eich manylion wrth law.


*

Y Trydydd Sector

  

Opsiynau Ychwanegol

Cylchlythyr: 
Partneriaethau: 

Gwybodaeth am y Cyfrif

 
 
 
 

Cadarnhau Manylion

Cadarnhau: