Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Sign On Cymru

Mae GwerthwchiGymru wedi gwella profiad defnyddwyr ar-lein i'n defnyddwyr drwy gyflwyno gwasanaeth Sign On Cymru. Bydd yn eich galluogi i gael mynediad at holl gyfresi digidol gwasanaethau Busnes Cymru gan ddefnyddio un enw defnyddiwr a chyfrinair.

Bydd y gwasanaethau digidol hyn yn cynnwys Busnes Cymru, Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS), Cofrestr Rhanddeiliaid, Cyfeiriadur Busnes a Phorth GwerthwchiGymru.

Parhau i Sign on / Cofrestru

Canllawiau Sign On Cymru

Darllenwch ein canllaw cam wrth gam i gofrestru i ddefnyddwyr yma.

 

Os ydych yn ddefnyddiwr GwerthwchiGymru ar hyn o bryd ac wedi cofrestru cyn mis Awst 2019, bydd angen cysylltu eich cyfrif presennol â gwasanaeth Sign On Cymru.

 

Er mwyn gwneud hyn, mae'n hanfodol eich bod yn gwybod y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych yn wreiddiol i gofrestru â GwerthwchiGymru.

 

Os na fyddwch yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost GwerthwchiGymru presennol, bydd cyfrif GwerthiwchiGymru newydd yn cael ei greu.

 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch, cysylltwch â ni ar 0800 222 9004.

 

Canllawiau Sign On Cymru