Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Erthygl Newyddion

Prif dudalen newyddion

Uwchgynhadledd busnes Heathrow

Cymru, Caerdydd - 4 Gorffennaf

Mae Busnesau bach a chanolig wedi helpu i adeiladu’r Heathrow a welir heddiw – darparu prosiectau mawr fel terfynell 2 a 5 – a fydd yn hanfodol i adeiladu maes awyr estynedig i'r dyfodol,. Dyna pam rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio ein safle fel ased cenedlaethol i gefnogi twf busnesau bach a chanolig Prydain.

Rydym wedi cynnal ein huwchgynadleddau busnes llwyddiannus ers dros 20 mlynedd, yn darparu llwyfan ar gyfer busnesau bach a chanolig i gwrdd wyneb yn wyneb â rhai o'n cyflenwyr mwyaf – a'u cysylltu â chysylltiadau newydd, rhoi cyngor, a chyfleoedd gadwyn gyflenwi a chyfleoedd allforio.

Yr ydym yn rhoi busnesau bach a chanolig wrth wraidd ein cynlluniau i ehangu, ac wedi ymrwymo i gynnal uwchgynhadledd busnes ym mhob rhanbarth a chenedl erbyn 2025.

Ymunwch y sgwrs #HeathrowBizSummit @yourheathrow heathrowairport @heathrow_airport

Mae'r uwchgynadleddau busnes Heathrow yn darparu llwyfan gwych i fusnesau bach a chanolig i gael eu troed yn y drws a manteisio ar y cyfleoedd busnes sydd ar gael yn Heathrow.

Cyfle I hyrwyddo eich busnes i gadwyn gyflenwi Heathrow drwy apwyntiadau wyneb yn wyneb ar y diwrnod.

Cwrdd a rhwydweithio gyda busnesau eraill sydd yn ymweld â’r digwyddiad.

Cwrdd a rhwydweithio gyda partneriaid arddango gan gynnwys siambrau masnach, sefydliadau busnes a'r adran fasnach ryngwladol.

Clywed gan gydweithwyr uwch Heathrow am ein cynlluniau ar gyfer ehangu a chyfleoedd busnes gallai hyn ddarparu Mae'r holl arddangoswyr yn mynd ati i gefnogi ac arwain busnesau ar sut i gysylltu a adeiladu cysylltiadau masnach ar gadwynau cyflenwi newydd yn Heathrow.


Ffynhonnell: Archebwch Nawr