Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gweminarau’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

 

Ymunwch â gweminar am ddim, a gynhelir gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol i ddysgu mwy am sut i wneud eich gweithle yn ddiogel o ran COVID-19.

Bydd y gweminarau yn cynnwys gwahanol fathau o leoliadau gweithle sy’n cael agor. Mae sawl busnes yn gweithredu mwy nag un math o weithle, fel swyddfa, ffatri a fflyd o gerbydau. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio mwy nag un o’r canllawiau/ gweminarau wrth i chi bwyso a mesur yr hyn sydd ei angen arnoch chi i gadw pobl yn ddiogel.

I gadw’ch lle, ewch i wefan Eventbrite.