Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-Lein

 

3 Mawrth 2021, 10:00 - 16:45

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

Mae’r Llywodraeth Cymru, mewn cydweithied Innovate UK, Y Knowledge Transfer Network â’r Enterprise Europe Network (ail enwyd Innovate UK Edge) yn cynnal Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Cwmnïoedd dewiswyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well ar gyfer:-

  • Cynnig am cyllid YaD
  • Cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • Ymelwa ar y canlyniadau
  • Cyn cwblhau'r Cofrestriad yr ydym yn eich annog i ddarllen y Nodiadau Canllaw i Gwblhau’r Cofrestri

 

Y bwriad yw bydd cyfarfodydd pellach i’w cynnal mewn amser. Os byddwch ddim ar gael ar gyfer y Gyfarfod Cymorth Cyllid, mae croeso i chi anfon neges e-bost i'r trefnydd i gofrestri eich datganiad o ddiddordeb yn Cyfarfodydd Cymorth Cyllid y dyfodol.

 

Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhithwir Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-Lein ar wefan Digwyddiadur Busnes Cymru.