Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gweminar tendro byw – Cyngor Ceredigion - Hawliau tramwy cyhoeddus - Fframwaith gwaith adweithiol 20

 

23 Medi 2021, 14:00 - 16:00

 Digwyddiad ar-lein

 Cost: Am ddim

 

Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweminar tendro penodol a fydd yn cynnig cymorth ac arweiniad i ddatblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i dendro ar gyfer y cytundeb.  Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Fframwaith Gwaith Adweithiol 2021 

Bydd y gweminar yn cynnwys: -

  • Defnyddio GwerthwchiGymru
  • Defnyddio EdendrCymru
  • Pwysleisio anghenion y prynwr
  • Arweiniad ar greu ymatebion o safon uchel.
  • Deall model gwerthuso

I archebu lle ar y gweminar yma, cysylltwch â Busnes Cymru ar 01267 233 749 neu e-bost waleswales@businesswales.org.uk.

Bydd y gweminar yn cael ei gyflwyno at blartfform Zoom.  Ar dderbyn eich cais mynychu, byddwn yn darparu’r linc i’r gweminar.