Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Diweddariad GwerthwchiGymru – Newidiadau i gyfnodau cadw dogfennau Blwch Post

 

Mae GwerthwchiGymru yn newid y cyfnod cadw ar gyfer dogfennau Blwch Post a gedwir gan ddefnyddwyr ar borth GwerthwchiGymru. O C2 2022, dim ond am flwyddyn ar ôl dyfarnu'r contract y bydd y dogfennau a gyflwynir yn y Blwch Post yn cael eu cadw.

Bydd cofnod o'r dogfennau a gyflwynir yn cael ei gadw at ddibenion archwilio, ond bydd y dogfennau'n cael eu dileu.

Er mwyn gwneud y broses hon mor hawdd â phosibl, byddwn yn rhyddhau opsiwn lawrlwytho i Brynwyr a Chyflenwyr lawrlwytho'r holl ddogfennau perthnasol. Bydd hyn yn eich galluogi i lawrlwytho a storio'r dogfennau hyn yn hawdd o fewn eich systemau eich hun.

Disgwylir i'r opsiwn lawrlwytho Blwch Post gael ei ryddhau ar y 30ain o Fedi, a bydd canllawiau pellach i ddilyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech drafod ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Cysylltwch â Ni