Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Dawnus Construction Holdings Ltd

Dawnus yw'r cyflogwr adeiladu a pheirianneg sifil fwyaf sydd wedi'i leoli yng Nghymru ac sy'n gweithredu ledled Cymru a'r DU.  Mae Dawnus yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth dibynadwy o safon uchel i'n cleientiaid, gan gynnig gwasanaeth adeiladu a pheirianneg sifil gyflawn drwy ein timau cyflawni proffesiynol a chyfeillgar. Ers ei sefydlu yn 2001, mae Dawnus wedi adeiladu rhestr nodedig o gleientiaid yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat, ac mae'n aelod o sawl contract fframwaith a phartneriaeth lluosog ledled y DU.

Yng Nghymru, mae Dawnus yn gweithredu ar brosiectau adeiladu a pheirianneg sifil o dan y fframweithiau isod:
Fframwaith Ysgolion De-ddwyrain Cymru a Fframwaith Adeiladau Cyhoeddus
Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru.
Fframwaith Adeiladu Adeiladau Grŵp Llandrillo Menai
Fframwaith Peirianneg Sifil De-orllewin Cymru
Fframwaith Priffyrdd a Pheirianneg Sifil De-ddwyrain Cymru
Fframwaith Peirianneg Sifil Cyfoeth Naturiol Cymru
Fframwaith Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru a'r Canolbarth
Contract Gwasanaeth Priffyrdd a Goleuadau Stryd Ynys Môn

Credwn mewn cyfrannu at amgylchedd economaidd a llesiant cymdeithasol y cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt ac rydym yn ymrwymedig i ddarparu cyflogaeth leol, hyfforddiant a chyfleoedd o fewn y gadwyn gyflenwi. Gallwn gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i isgontractwyr a darparwyr arbenigol ar draws ein gweithrediadau adeiladu a pheirianneg sifil.

Cysylltwch â ni:
Dawnus Construction Holdings Ltd
7 Dyffryn Court,
Parc Busnes Glan yr Afon,
Bro Abertawe,
Abertawe,
SA7 0AP

Dilynwch ein cyfrif Trydar: @DawnusConstruct

Am fwy o wybodaeth amdanom ewch i:  http://www.dawnus.co.uk/

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.