Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Fixed Electrical Testing - 5 yr
Cyhoeddwyd gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/19
Dyddiad Cau: 26/04/19
Amser Cau: 09:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Statutory 5 year Fixed Electrical testing.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK

David Perrett

+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Fixed Electrical Testing - 5 yr

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Statutory 5 year Fixed Electrical testing.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=91089.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311100 Electrical wiring work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
84 TfW Rail Services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

There are 39 stations that require this service.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

The RFQ mentions the conditions for participating.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ENQ0026

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     26 - 04 - 2019  Amser   09:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   10 - 05 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

See attached files:-

APPENDIX - 2.List of equipment per station

APPENDIX - 3.Draft T's & C's.

APPENDIX - 4.List of stations and cost file.

(WA Ref:91089)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Appendix 3 - KAO - T's & C's
Appendix - 4 List of Stations and Tender Cost - FET 5yrs
RFP 5yr Fixed Electrical Testing April 2019
961787-1 Barry Town Railway Station
961788-1 Trehafod Station
961789-1 Waun-Gron Park Station
961790-1 Cardiff Bay Station
961791-1 Cwmbach Station
961792-1 Pentre-Bach Station
961793-1 Barry Island Station
961794-1 Ton Pentre Station
961795-1 Haverford West Station
961796-1 Ninian Park Station
961797-1 Quakers Yard Station
961798-1 Birchgrove Station
961799-1 Heath High Level
961800-1 Grangetown
961801-1 Ystrad Rhondda
961802-1 Llwynypia Station
961803-1 Mountain Ash Station
961804-1 Treforest Estate Station
961805-1 Eastbrook Station
962075-1 Builth Road Station
Trehafod car park, cdf-eicr-157
962065-1 Church Stretton Station
962066-1 Hopton Heath Station
962067-1 Talybont Station
962068-1 Fairbourne Station
962069-1 Sugar Loaf Station
962070-1 Cilmeri Station
962071-1 Llanbister Road Station
962072-1 Ruabon Station
962073-1 Penybont Station
962074-1 Knighton Station
962076-1 Bucknell Station
962077-1 Broome Station
962078-1 Knucklas Station
962079-1 Craven Arms Station
962190-1 Llangynllo Station
Aberech FET
TYGWYN - SECTION 5 - 6

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  01 - 04 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
10/04/19 12:39ADDED FILE: Appendix 4 - List of Stations & Tender Cost - FET 5yrs V2

List of Stations
10/04/19 12:40REPLACED FILE: Appendix - 4 List of Stations and Tender Cost - FET 5yrs

Appendix 4 - List of Station and Tender Costs
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45315100Electrical engineering installation worksElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45317300Electrical installation work of electrical distribution apparatusOther electrical installation work
45311000Electrical wiring and fitting workElectrical installation work
45311100Electrical wiring workElectrical wiring and fitting work
45315300Electricity supply installationsElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR289582: Fixed Electrical Testing - 5 yr
Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/19
Dyddiad Cau: 26/04/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
MAY294921: Fixed Electrical Testing - 5 yr
Dyddiad Cyhoeddi: 16/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
01/04/19 Appendix 3 - KAO - T's & C's Appendix 3 - KAO T's & C's68.09 KB63
01/04/19 RFP 5yr Fixed Electrical Testing April 2019 RFQ Fixed Electrical testing - 5Yrs265.50 KB88
01/04/19 961787-1 Barry Town Railway Station Barry Town2.05 MB58
01/04/19 961788-1 Trehafod Station Trehafod153.00 KB49
01/04/19 961789-1 Waun-Gron Park Station Waun Gron Park150.30 KB45
01/04/19 961790-1 Cardiff Bay Station Cardiff Bay139.60 KB51
01/04/19 961791-1 Cwmbach Station Cwmbach144.82 KB42
01/04/19 961792-1 Pentre-Bach Station Pentrebach130.04 KB43
01/04/19 961793-1 Barry Island Station Barry Island138.41 KB45
01/04/19 961794-1 Ton Pentre Station Ton Pentre124.61 KB41
01/04/19 961795-1 Haverford West Station Haverfordwest185.67 KB46
01/04/19 961796-1 Ninian Park Station Ninian Park142.54 KB41
01/04/19 961797-1 Quakers Yard Station Quakers Yard92.07 KB45
01/04/19 961798-1 Birchgrove Station Birchgrove801.59 KB47
01/04/19 961799-1 Heath High Level Heath High Level790.26 KB41
01/04/19 961800-1 Grangetown Grangetown544.93 KB42
01/04/19 961801-1 Ystrad Rhondda Ystrad Rhondda145.20 KB43
01/04/19 961802-1 Llwynypia Station Llynapia847.60 KB38
01/04/19 961803-1 Mountain Ash Station Mountain ash147.59 KB40
01/04/19 961804-1 Treforest Estate Station Treforest Estate917.58 KB39
01/04/19 961805-1 Eastbrook Station Eastbrook900.47 KB39
01/04/19 962075-1 Builth Road Station Builth Road89.10 KB42
01/04/19 Trehafod car park, cdf-eicr-157 Trehafod Car Park210.09 KB40
01/04/19 962065-1 Church Stretton Station Church Stretton151.05 KB40
01/04/19 962066-1 Hopton Heath Station Hopton Heath143.35 KB41
01/04/19 962067-1 Talybont Station Talybont606.11 KB39
01/04/19 962068-1 Fairbourne Station Fairbourne651.35 KB41
01/04/19 962069-1 Sugar Loaf Station Sugar Loaf142.14 KB39
01/04/19 962070-1 Cilmeri Station Cilmeri142.15 KB41
01/04/19 962071-1 Llanbister Road Station Llanbister Road143.12 KB39
01/04/19 962072-1 Ruabon Station Ruabon144.01 KB44
01/04/19 962073-1 Penybont Station Penybont142.21 KB40
01/04/19 962074-1 Knighton Station knighton151.32 KB39
01/04/19 962076-1 Bucknell Station Bucknell138.35 KB40
01/04/19 962077-1 Broome Station Broome891.25 KB39
01/04/19 962078-1 Knucklas Station Knucklas863.96 KB38
01/04/19 962079-1 Craven Arms Station Craven Arms1.07 MB41
01/04/19 962190-1 Llangynllo Station Llangynllo995.66 KB40
01/04/19 Aberech FET Aberech8.03 MB44
01/04/19 TYGWYN - SECTION 5 - 6 Tygwyn5.89 MB43
10/04/19 Appendix - 4 List of Stations and Tender Cost - FET 5yrs - V2 List of Stations13.73 KB27
10/04/19 Appendix - 4 List of Stations and Tender Cost - FET 5yrs - V2 Appendix 4 - List of Station and Tender Costs13.73 KB34

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
01/04/19Appendix - 4 List of Stations and Tender Cost - FET 5yrsAppendix 4 - List of Station and Tender Costs13.71 KB

Copyright © GwerthwchiGymru