Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of an Integrated Housing Support Service
Cyhoeddwyd gan: Carmarthenshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF20 Hysbysiad Addasu
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: 1.1 Model - To provide an integrated housing support service for people aged 18 and over who are homeless or at risk of homelessness and in need of intensive, housing support.
1.2 Access - Referrals are to be made via Carmarthenshire County Council Housing Options team.
1.3 Accommodation - Support is not tied to any particular accommodation. Therefore, this service is a non-accommodation based service.
1.4 Location - The service will be provided across Carmarthenshire.
1.5 Client Group - People who are leaving prison with co-existing needs; People who are, or at risk of being homeless and have a history of offending, mental health or substance misuse issues.
1.6 Length of Support - There is no time limit to this service. The length of support will be determined by the needs of the person being supported as detailed in their plan of support.
1.7 Number of Hours - 172 hours of support expected to be delivered over 12 units.
This service will provide an intensive package of floating support to people who are aged 18 and over and who are homeless, at risk of homelessness and who have multiple, co-occurring needs. The floating support will include supporting the person find suitable accommodation.
The client group to be supported includes prison leavers who are at risk of homelessness. Supporting the Welsh Government’s prisoner pathway, this service will work with people leaving prison to source and secure permanent accommodation and support them to re-establish themselves in the community.
CPV: 85300000, 70333000, 85000000, 85300000, 85312000, 85320000, 85311000.

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Ffôn: +44 1267234567

E-bost: sgriffiths@carmarthensire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of an Integrated Housing Support Service

Cyfeirnod: eTenderWales Project Reference - project_42945

II.1.2) Prif god CPV

85300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

LOT 2 - Provision of an Integrated Housing Support Service using the Principles of Housing First

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

70333000

85000000

85300000

85312000

85320000

85311000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

1.1 Model - To provide an integrated housing support service for people aged 18 and over who are homeless or at risk of homelessness and in need of intensive, housing support.

1.2 Access - Referrals are to be made via Carmarthenshire County Council Housing Options team.

1.3 Accommodation - Support is not tied to any particular accommodation. Therefore, this service is a non-accommodation based service.

1.4 Location - The service will be provided across Carmarthenshire.

1.5 Client Group - People who are leaving prison with co-existing needs; People who are, or at risk of being homeless and have a history of offending, mental health or substance misuse issues.

1.6 Length of Support - There is no time limit to this service. The length of support will be determined by the needs of the person being supported as detailed in their plan of support.

1.7 Number of Hours - 172 hours of support expected to be delivered over 12 units.

This service will provide an intensive package of floating support to people who are aged 18 and over and who are homeless, at risk of homelessness and who have multiple, co-occurring needs. The floating support will include supporting the person find suitable accommodation.

The client group to be supported includes prison leavers who are at risk of homelessness. Supporting the Welsh Government’s prisoner pathway, this service will work with people leaving prison to source and secure permanent accommodation and support them to re-establish themselves in the community.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 48

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 241-593142

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: test

Teitl: LOT 2 - Provision of an Integrated Housing Support Service using the Principles of Housing First

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

05/06/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Hafan Cymru

Stephens Way, Pensarn

Carmarthen

SA147EW

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 1 000 000.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

ETENDERWALES PORTAL - This procurement exercise was conducted via the eTenderWales portal. To assist you in locating these opportunities on the eTenderWales portal, the project code is: project_42945. This tender is comprised of one main Invitation to Tender (ITT) under this project, itt_77771, in addition to lot-specific ITTs. TO CONSTITUTE A VALID TENDER, YOU ARE REQUIRED TO SUBMIT ONE COMPLETED ITT (77771) AND A LOT-SPECIFIC INVITATION TO TENDER (ITT) (CONTAINING A TECHNICAL AND COMMERCIAL ENVELOPE) FOR EACH LOT YOU ARE TENDERING FOR. All tender documents are all contained within itt_77771 and the Lot-specific ITTs. Please also ensure you check the attachments area for any documents / information which may assist you with your submission or you are required to upload as part of your submission as per information contained within the tender pack. To access the tender documents, please register your company on the eTenderWales portal at: www.etenderwales.bravosolution.co.uk.

(WA Ref:104692)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

06/04/2021

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

85300000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As detailed in the tender documents.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 48

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Hafan Cymru

Stephens Way, Pensarn

Carmarthen

SA312BG

UK

NUTS: UKL14

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

Regulation 72 1(c)

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen addasiad yn sgil amgylchiadau na allai awdurdod/endid contractio diwyd eu rhagweld

Disgrifiad o’r amgylchiadau a olygai fod angen yr addasiad ac esboniad o natur annisgwyl yr amgylchiadau hyn:

The outbreak and subsequent impact of the Covid-19 pandemic has meant that the models of housing support have needed to change to better meet the needs of the citizens of Carmarthenshire. Carmarthenshire County Council has therefore made the decision to expand this existing service. The funding for the expansion of the services will come initially from Welsh Government Phase 2 transitional funding. This will last until 31st March 2021 where it will be replaced by Housing Support Grant funding. Welsh Government has made monies available for this purpose for 2020/21 and it is anticipated that the services will be absorbed into the Housing Support Grant thereafter.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 747 888.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 041 119.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sgriffiths@carmarthensire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
70333000Housing servicesProperty management services of real estate on a fee or contract basis
85320000Social servicesSocial work and related services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
85311000Social work services with accommodationSocial work services
85312000Social work services without accommodationSocial work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC319555: Provision of an Integrated Housing Support Service
Dyddiad Cyhoeddi: 12/12/19
Dyddiad Cau: 30/01/20
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
Cuddio plant
JUN337628: Provision of an Integrated Housing Support Service
Dyddiad Cyhoeddi: 29/06/20
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Dyfarnu - Cyflenwr(au) Llwy
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
APR361993: Provision of an Integrated Housing Support Service
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Math o Hysbysiad: SF20 Hysbysiad Addasu
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council

Copyright © GwerthwchiGymru