Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for Special Events Portable Cabin Hire
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: 30/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The contract for portable cabin hire will cover a 3-year period of events from 1st June 2021 to 31st March 2024 with the option to extend for a further 2 years. The requirements will change each year.
The request for quote is split into 4 lots:-
Lot 1 – Portable Cabins and Anti-Vandal Site Cabins
Lot 2 – Ticket Offices
Lot 3 – Dressing Rooms
Lot 4 – Pop Up Cabins/stalls
All events are subject to date changes; specification changes and are subject to the event going ahead.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

James Beynon

+44 1792637242

procurement@swansea.gov.uk

http://https://www.swansea.gov.uk/dobusinesswithcouncil
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Contract for Special Events Portable Cabin Hire

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The contract for portable cabin hire will cover a 3-year period of events from 1st June 2021 to 31st March 2024 with the option to extend for a further 2 years. The requirements will change each year.

The request for quote is split into 4 lots:-

Lot 1 – Portable Cabins and Anti-Vandal Site Cabins

Lot 2 – Ticket Offices

Lot 3 – Dressing Rooms

Lot 4 – Pop Up Cabins/stalls

All events are subject to date changes; specification changes and are subject to the event going ahead.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109630

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44211100 Modular and portable buildings
45300000 Building installation work
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/21/118

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 04 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   14 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109630)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to RFQ

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@swansea.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45300000Building installation workConstruction work
45340000Fencing, railing and safety equipment installation workBuilding installation work
44211100Modular and portable buildingsPrefabricated buildings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru