Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Procurement of an Events Co-ordinator for a Celtic Music Festival at St Davids' Pembrokeshire
Cyhoeddwyd gan: Pembrokeshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/04/21
Dyddiad Cau: 24/05/21
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pembrokeshire County Council wish to appoint an events co-ordinator to work with the community of St Davids, North Pembrokeshire to create a new annual, not-for-profit, family-friendly Celtic music festival. This forms part of Ancient Connections; a cross-border arts, heritage and tourism programme linking North Pembrokeshire to North Wexford in Ireland.
The appointed contractor will work with the local community, in particular grass-roots musicians and new and emerging talent, to produce two weekend-long events in the city, in Spring 2022 and 2023, taking care to avoid competing with other festivals in North Pembrokeshire.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pembrokeshire County Council

County Hall, Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

UK

Donna Barker

+44 1437771814


www.pembrokeshire.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Procurement of an Events Co-ordinator for a Celtic Music Festival at St Davids' Pembrokeshire

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Pembrokeshire County Council wish to appoint an events co-ordinator to work with the community of St Davids, North Pembrokeshire to create a new annual, not-for-profit, family-friendly Celtic music festival. This forms part of Ancient Connections; a cross-border arts, heritage and tourism programme linking North Pembrokeshire to North Wexford in Ireland.

The appointed contractor will work with the local community, in particular grass-roots musicians and new and emerging talent, to produce two weekend-long events in the city, in Spring 2022 and 2023, taking care to avoid competing with other festivals in North Pembrokeshire.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109892

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79952000 Event services
79952100 Cultural event organisation services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC/2021/052

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 05 - 2021  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   21 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109892)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: The project is funded by ERDF (European Regional Development Fund) led by Pembrokeshire County Council, with joint beneficiaries Wexford County Council, the Pembrokeshire Coast National Park Authority and Visit Wexford. The project runs from April 2019 – March 2022 but is likely to be extended to July 2023 due to COVID 19.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79952100Cultural event organisation servicesEvent services
79952000Event servicesExhibition, fair and congress organisation services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru