Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: IT Outsourcing Services
Cyhoeddwyd gan: Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: HCC requires a supplier to maintain and support it’s IT infrastructure. The service to commence on 1st April 2017.
Specific Requirements
Specifically HCC require a supplier that can
• Maintain the hardware infrastructure
• Support the software within the infrastructure and keep up to date
• Respond to any problems within a short time scale
• Monitor the system for any unusual behaviour/threats
• Keep the system under review and suggest amendments where appropriate
• Attend at quarterly IT meetings with HCC staff

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

PO Box 176,

Aberystwyth

SY23 2YA

UK

Bryan Regan

+44 1970625050

requests@hccmpw.org.uk

hccmpw.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

IT Outsourcing Services

2.2

Disgrifiad o'r contract

HCC requires a supplier to maintain and support it’s IT infrastructure. The service to commence on 1st April 2017.

Specific Requirements

Specifically HCC require a supplier that can

• Maintain the hardware infrastructure

• Support the software within the infrastructure and keep up to date

• Respond to any problems within a short time scale

• Monitor the system for any unusual behaviour/threats

• Keep the system under review and suggest amendments where appropriate

• Attend at quarterly IT meetings with HCC staff

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72600000 Computer support and consultancy services
72700000 Computer network services
72800000 Computer audit and testing services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Matts Business Centre

Po Box 64 ,

Llandrindod Wells

LD19AF

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  22 - 09 - 2017

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:94825)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: requests@hccmpw.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72800000Computer audit and testing servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72700000Computer network servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72600000Computer support and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB185531: IT Outsourcing Services
Dyddiad Cyhoeddi: 06/02/17
Dyddiad Cau: 24/02/17
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales
AUG305325: IT Outsourcing Services
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

Copyright © GwerthwchiGymru