Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Business Continuity and crisis management
Cyhoeddwyd gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Part one of this requirement will be to undertake a full review of the InfaCo, OpCo and Fleet business continuity capabilities in all aspects of the scope of operation list above to attain ISO 22301: 2014 certification. The Organisation is aware that new regulations are coming in to play in 2019 we anticipate the successful supplier will consider the new conditions for us to achieve the accreditation and It would be therefore required: -
• To carry out a full risk assessment of the business scope to identify the business-critical areas that include key stakeholders plans and then proceed with a further business impact assessment (BIA) on the findings of the risk assessment.
• To develop a Business Continuity Plan in respect of the services, people, facilities and assets used to deliver the services of CWB, CVL, Fleet and shared services from Network Rail on the CVL infrastructure. The plan prepared must be consistent with the requirements of ISO 22301:2014 and associated continuity guidance, legal compliance and civil contingency guidance and be suitable for future implementation across the business activities.
• To arrange and facilitate the exercising and testing of the business continuity management system (BCMS) and to improve by taking any required corrective actions based on the results of the management review and reappraising the scope of the BCMS and business continuity policy and objectives
• To Monitor and review performance against business continuity policy and objectives, report the results to management for review, and determine and authorize actions for remediation and improvement.
• To review and advise on the business’s change management systems in line with the continuity plans so that future proofing is a key factor, for example in the introduction of new rolling stock, new control centre.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Procurement, 47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK

Leanne Millard

+44 2920720500

leanne.millard@tfwrail.wales

http://www.tfwrail.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Business Continuity and crisis management

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Part one of this requirement will be to undertake a full review of the InfaCo, OpCo and Fleet business continuity capabilities in all aspects of the scope of operation list above to attain ISO 22301: 2014 certification. The Organisation is aware that new regulations are coming in to play in 2019 we anticipate the successful supplier will consider the new conditions for us to achieve the accreditation and It would be therefore required: -

• To carry out a full risk assessment of the business scope to identify the business-critical areas that include key stakeholders plans and then proceed with a further business impact assessment (BIA) on the findings of the risk assessment.

• To develop a Business Continuity Plan in respect of the services, people, facilities and assets used to deliver the services of CWB, CVL, Fleet and shared services from Network Rail on the CVL infrastructure. The plan prepared must be consistent with the requirements of ISO 22301:2014 and associated continuity guidance, legal compliance and civil contingency guidance and be suitable for future implementation across the business activities.

• To arrange and facilitate the exercising and testing of the business continuity management system (BCMS) and to improve by taking any required corrective actions based on the results of the management review and reappraising the scope of the BCMS and business continuity policy and objectives

• To Monitor and review performance against business continuity policy and objectives, report the results to management for review, and determine and authorize actions for remediation and improvement.

• To review and advise on the business’s change management systems in line with the continuity plans so that future proofing is a key factor, for example in the introduction of new rolling stock, new control centre.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=94831.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72221000 Business analysis consultancy services
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79410000 Business and management consultancy services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ENQ0057

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  11 - 09 - 2019

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:94831)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: leanne.millard@tfwrail.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG305327: Business Continuity and crisis management
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
AUG305330: Business Continuity and crisis management
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau: 30/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru