Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of an Early Help Service for children and young people with a disability and their familie
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea Council has awarded a contract to a provider for a early intervention services which has the potential to do more to promote safety and wellbeing than reactive statutory services at Level 4. It is also anticipated that early intervention services will reduce demand and support the financial sustainability of Specialist Services delivered by Child and Family Services, Education, Health and other statutory partners.
Reviews of the service have influenced national and local policy and encouraged local authorities and statutory partners to provide families an early offer of help. Where families need help and support from many different agencies, effective multiagency working is essential; it assists practitioners and managers to put children and their families at the centre of holistic, co-ordinated and seamless service delivery. This need is often assisted by the formation of key worker teams to assess and co-ordinate support.
The Service Purchaser is developing Early Help Teams for children at risk of harm because of neglect or abuse. What it does not have is a Targeted Service that can support families where the vulnerability is primarily (not solely) due to their child’s disability, illness and / or ALN. The Service is intended to fill this gap.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

The Procurement Team

+44 7966230649


http://www.swansea.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of an Early Help Service for children and young people with a disability and their familie

2.2

Disgrifiad o'r contract

Swansea Council has awarded a contract to a provider for a early intervention services which has the potential to do more to promote safety and wellbeing than reactive statutory services at Level 4. It is also anticipated that early intervention services will reduce demand and support the financial sustainability of Specialist Services delivered by Child and Family Services, Education, Health and other statutory partners.

Reviews of the service have influenced national and local policy and encouraged local authorities and statutory partners to provide families an early offer of help. Where families need help and support from many different agencies, effective multiagency working is essential; it assists practitioners and managers to put children and their families at the centre of holistic, co-ordinated and seamless service delivery. This need is often assisted by the formation of key worker teams to assess and co-ordinate support.

The Service Purchaser is developing Early Help Teams for children at risk of harm because of neglect or abuse. What it does not have is a Targeted Service that can support families where the vulnerability is primarily (not solely) due to their child’s disability, illness and / or ALN. The Service is intended to fill this gap.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

75200000 Provision of services to the community
85000000 Health and social work services
98000000 Other community, social and personal services
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Snap Cymru

10 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff,

Cardiff

CF105NB

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/19/107

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  01 - 08 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

6

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:94845)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
75200000Provision of services to the communityAdministration, defence and social security services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR290944: Provision of an Early Help Service for children and young people with a disability and their familie
Dyddiad Cyhoeddi: 09/04/19
Dyddiad Cau: 07/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
AUG305335: Provision of an Early Help Service for children and young people with a disability and their familie
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru