Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Roofing and External Works to 27 Blocks of Flats and 2 Houses in Sebastopol
Cyhoeddwyd gan: Bron Afon Community Housing Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 14/08/19
Dyddiad Cau: 09/09/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Bron Afon Community Housing Ltd ('Bron Afon') is seeking to appoint a suitably qualified, skilled and accredited contractor to deliver re-roofing and associated external works to twenty-seven (27) blocks of flats and two (2) houses in Sebastopol, Pontypool.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bron Afon Community Housing Ltd

Ty Bron Afon, William Brown Close, Llantarnam Industrial Park,

Cwmbran

NP44 3AB

UK

Nick Abbott

+44 1633620111

procurement@bronafon.org.uk

http://www.bronafon.org.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Bron Afon Community Housing
UK
1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Bron Afon Community Housing
UK
2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Roofing and External Works to 27 Blocks of Flats and 2 Houses in Sebastopol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Bron Afon Community Housing Ltd ('Bron Afon') is seeking to appoint a suitably qualified, skilled and accredited contractor to deliver re-roofing and associated external works to twenty-seven (27) blocks of flats and two (2) houses in Sebastopol, Pontypool.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=94727

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44112400 Roof
44112500 Roofing materials
45260000 Roof works and other special trade construction works
45261200 Roof-covering and roof-painting work
45261210 Roof-covering work
45261211 Roof-tiling work
45261214 Bituminous roof-covering work
45261900 Roof repair and maintenance work
45261910 Roof repair
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Twenty-seven (27) blocks of flats and two (2) houses in Sebastopol, Pontypool.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Tendering Organisations must have a minimum of £10,000,000 Public Liability and Employer's Liability Insurance Cover.

Tendering Organisations are required to hold or employ a sub-contractor that holds the following accreditations:

Safety Schemes In Procurement (SSIP) accreditation as a Principal Contractor.

Upper Tier Waste Carrier's Licence

Relevant operatives (employed by Tendering Organisation or their sub-contractor) gas safe registered or equivalent for the competencies set out in the Invitation to Tender.

Accredited as an installer for: IKO and Marley roofing systems; Acrypol balcony covering system; Thermabead cavity wall insulation system; Parex external wall insulation system; Helifix structural wall repair system.

Relevant operatives (employed by Tendering Organisation or their sub-contractor) holding a Non-Licensed Asbestos Works training certificate from a training provider accredited by one of the following bodies UKATA, IATP, BOHS, ASHEeLA or equivalent.

Registration Certificate from any one of the Government approved full-scope Competent Person Schemes for electrical works such as ELECSA, NICEIC, ECA, NAPIT or an equivalent recognised professional body.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

2019/BA1150/NA

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 09 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 09 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Bron Afon is undertaking this procurement process electronically using the electronic tendering system eTenderWales. Further details and guidance in relation to eTenderWales can be obtained from https://www.bronafon.org.uk/do-business-with-us/

(WA Ref:94727)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

set out in the Invitation to Tender documents.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@bronafon.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45261214Bituminous roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings
45320000Insulation workBuilding installation work
44112400RoofMiscellaneous building structures
45261910Roof repairErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45261200Roof-covering and roof-painting workErection and related works of roof frames and coverings
45261210Roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings
44112500Roofing materialsMiscellaneous building structures
45261211Roof-tiling workErection and related works of roof frames and coverings
45321000Thermal insulation workInsulation work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru