Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: EDC/2022/3420 Rapid Accommodation and Housing Support
OCID: ocds-h6vhtk-03590c
ID yr Awdurdod: AA21838
Cyhoeddwyd gan: East Dunbartonshire Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 26/08/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The purpose of this project is to mitigate the use of bed and breakfast accommodation and provide emergency accommodation until appropriate move on is identified for individual service users.

This service will allow for the homelessness investigation and decision making process to take place including advice and assistance being provided, a full housing support needs assessment to have been undertaken and a support plan developed.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

East Dunbartonshire Council

Civic & Corporate Headquarters, Southbank Marina,12 Strathkelvin Place

Kirkintilloch

G66 1TJ

UK

Ffôn: +44 1415745750

E-bost: lorna.dunn@eastdunbarton.gov.uk

Ffacs: +44 1415745529

NUTS: UKM81

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.eastdunbarton.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00225

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.publiccontractsscotland.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.publiccontractsscotland.gov.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

EDC/2022/3420 Rapid Accommodation and Housing Support

Cyfeirnod: EDC/2022/3420

II.1.2) Prif god CPV

70333000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Authority wishes to establish a contract for Rapid Access Accommodation and Housing Support, 24/7, 365 days per year.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

70333000

98341000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM81


Prif safle neu fan cyflawni:

East Dunbartonshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this project is to mitigate the use of bed and breakfast accommodation and provide emergency accommodation until appropriate move on is identified for individual service users.

This service will allow for the homelessness investigation and decision making process to take place including advice and assistance being provided, a full housing support needs assessment to have been undertaken and a support plan developed.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract can be extended for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

4A.1 - If required, bidders are required to be enrolled in the relevant professional or trade registers within the country in which they are established.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Bidders must respond to SPD Questions 4B.1.2, 4B.1.3, 4B3, 4B.5.1, 4B.5.2, 4B.5.3


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

The Bidder response to these questions for Economic and Financial Standing will be evaluated as follows:

Pass = response is compliant with the minimum requirement stated in the Contract Notice section III.1.2) Economic and financial standing

Fail = response is not compliant with the minimum requirement stated in the Contract Notice section III.1.2) Economic and financial

standing.

4B.1.2 Bidders will be required to have an average yearly turnover of 601700 GBP over the past 3 years.

4B.3 In the case that turnover information is not available for the given period please state the date on which the bidder was set up or started trading.

4B.5.1, 4B.5.2 and 4B.5.3. It is a requirement of this contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commencement of any subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below:

Employers Liability – 10,000,000 GBP each and every claim and in the annual aggregate

Public/Product Liability – 5,000,000 GBP each and every claim and in the annual aggregate unlimited in respect of liability for death / injury.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Bidders must respond to SPD Questions 4C.1.2


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

4C.1.2 Bidders will be required to provide examples that demonstrate that they have the relevant experience to deliver the services as described in the Contract Notice or the relevant section of the Site Notice. A minimum of two Contracts of a similar scope and nature which have successfully delivered in the last three years - this is a straight PASS or FAIL question.

The Provider shall be expected to have experience of working with homeless households who have complex or high support needs, including those who may have a learning disability, physical disability, mental health issues or drug and alcohol addictions.

Provide details of how your previous experience of undertaking services of a similar nature and/or in similar circumstances to the current project including any lessons learnt, will be applied to benefit the delivery of this project.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/08/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/08/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=697336.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(SC Ref:697336)

Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=697336

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sheriff Clerks Office

PO Box 23, 1 Charlton Place

Glasgow

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lorna.dunn@eastdunbarton.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
98341000Accommodation servicesAccommodation and office services
70333000Housing servicesProperty management services of real estate on a fee or contract basis

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru