Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Provision of HUSLE and Cargo Nets including PDS Support - F15 VTN
OCID: ocds-h6vhtk-03591b
ID yr Awdurdod: AA76012
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Provision of Helicopter Under Slung Load Equipment (HUSLE) and Cargo Nets including PDS Support for the British Armed Forces.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Stoke Gifford

BS34 8JH

UK

Person cyswllt: Tim Urry

E-bost: Tim.Urry100@mod.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Provision of HUSLE and Cargo Nets including PDS Support - F15 VTN

II.1.2) Prif god CPV

39541200

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Provision of HUSLE and Cargo Nets including PDS Support

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34741000

35611400

35641000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Provision of Helicopter Under Slung Load Equipment (HUSLE) and Cargo Nets including PDS Support for the British Armed Forces.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

1 * 12 month option included

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim tendrau neu ddim tendrau/ceisiadau i gymryd rhan addas mewn ymateb i weithdrefn a negodwyd lle y cyhoeddwyd hysbysiad contract ymlaen llaw

Esboniad:

The Air Commodities Delivery Team (ACDT), part of the UK Ministry of Defence (MoD), intends to place a new Contract with Amsafe Birdport Ltd (Amsafe) to satisfy short term customer requirements for the procurement of and support of Cargo Nets/Helicopter Underslung Load Equipment from 1st September 2022. The estimated Contract value is £15M - £20M which will support multiple platforms including but not limited to: C17, A400M Chinook, Merlin and Wildcat.

In accordance with regulation 4 of The Defence and Security Public Contracts (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/697) this procurement falls to be regulated under the provisions of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 as amended (in particular by SI 2019/697 and SI 2020/1450). Prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union is no longer appropriate. It is considered that the award of the contract without prior publication of a contract notice in the UK e-notification service is lawful in accordance with Regulation 16(1)(a)(ii) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 for Technical Reasons. This is due to the technical impracticality for another economic operator to undertake the work required in order to meet MoD timescales and at the required MAA air worthiness standards for example RA 5850. Only Amsafe hold the manufacturing information and current technical expertise necessary to provide the required services.

To contract with another supplier would currently create an unacceptable safety risk for the MOD. The MoD is currently formulating its longer term strategy and will look to engage with the market to explore potential options for a future competition.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 701555457

Teitl: Supply of Cargo Restraint Nets (HUSLE) and PDS Support

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

04/08/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

AmSafe Bridport Ltd

Bridport

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 12 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Air Commodities Delivery Team (ACDT)

Stoke Gifford

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Tim.Urry100@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34741000Aircraft equipmentAircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts
35611400Military transport aircraftsMilitary aircrafts
35641000Structure and mechanical spare parts for military aerospace equipmentParts for military aerospace equipment
39541200Textile netsCordage, rope, twine and netting

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru