Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Flintshire Locality Wellbeing Officers.
OCID: ocds-kuma6s-123766
ID yr Awdurdod: AA0419
Cyhoeddwyd gan: Flintshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - HGB
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Flintshire County Council are posting this notice to ascertain the level of interest in the market to provide the service/s detailed below in advance of a full tender exercise being carried out.
If you feel you have the knowledge and expertise to deliver this service/s please contact michael.jones@flintshire.gov.uk
Flintshire Locality Wellbeing Officers
A team of Wellbeing Officers working within locality areas in the County of Flintshire to work closely with adults, providing short term interventions to support their health and wellbeing needs.
CPV: 85300000, 85000000, 98000000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Flintshire County Council

Social Services, Dewi Sant, Ewloe

Flintshire

CH5 3FF

UK

Person cyswllt: Michael Jones

Ffôn: +44 1352702546

E-bost: michael.jones@flintshire.gov.uk

NUTS: UKL23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.flintshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0419

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Flintshire Locality Wellbeing Officers.

II.1.2) Prif god CPV

85300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Flintshire County Council are posting this notice to ascertain the level of interest in the market to provide the service/s detailed below in advance of a full tender exercise being carried out.

If you feel you have the knowledge and expertise to deliver this service/s please contact michael.jones@flintshire.gov.uk

Flintshire Locality Wellbeing Officers

A team of Wellbeing Officers working within locality areas in the County of Flintshire to work closely with adults, providing short term interventions to support their health and wellbeing needs.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Title – Social Prescribing and Early Interventions – Wellbeing Officers.

This is a new service funded by the Welsh Government’s Regional Integration Fund (RIF) Programme as part of the Community Services Transformation Programme.

This service will provide a small team of Wellbeing Officer roles across the community in Flintshire. The Wellbeing Officers will work with individual adults in the local community to provide short term support and to ensure that their health and wellbeing needs are being met.

A preventative and early intervention approach will be adopted to provide coordination of practical support to individuals identified as being at higher risk of escalating needs. Including support for people following hospital discharge.

The Wellbeing Officers team will be employed by the awarded provider. The team will be required to work collaboratively with multi-disciplinary teams, including health and social care professionals in Betsi Cadwaladr University Health Board and Flintshire County Council. The team will also be required to develop strong collaborative links with primary care providers, including GP and health centres, pharmacy services as well as community groups and organisations.

Work allocation will be directed from a Social Services team using established referral processes. The Wellbeing Officers will build strong working relationships with the Flintshire Local Voluntary Social Prescribers team based within the Single Point of Access (SPoA) base in Mold. This Social Prescribing and Third sector Coordination Team receive a high volume of referrals from a broad age range and work with third sector service providers and support organisations to find person centred solutions for individuals.

The Wellbeing Officers will have a wide remit, providing day-to-day support and advocacy, developing short term practical approaches to ensure that people are able to maintain their health and wellbeing in their own home. Enabling people to access prescribed services and support, attend medical or social appointments.

The Council would like to invite Providers with demonstrable experience of delivery of relevant support services to further discuss the opportunity to be a delivery partner within Locality Multidisciplinary Teams

Partners for this contract will demonstrate a clear vision for the services, with a focus on individual outcomes using person centred plans and prevention and early intervention models of care. Partners would share the vision to maintain social care values, increase integration and interaction between services and local communities by utilising commercial partnerships, social commitments and volunteer participatory agreements.

This is an exciting opportunity for a provider with expertise and a proven track record in providing similar services, to take ownership and transform a well-established and valued service, with skilled and experienced staff. The commissioned provider will continue to deliver high quality support and development for people, offering value for money and delivering outcomes to meet the needs of the local population.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

03/10/2022

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Interest from Providers should be sent to Michael Jones, Wellbeing & Partnership Lead, Social Services, Flintshire County Council michael.jones@flintshire.gov.uk by 30th August 2022.

(WA Ref:123766)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

05/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: michael.jones@flintshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru