Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: IRM18/5976 — The Supply Of Quad Bike Trailer Spares
Cyhoeddwyd gan: Unknown
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/18
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT YM MEYSYDD AMDDIFFYN A DIOGELWCH

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)

Babcock DSG Ltd, Building B15, MOD Donnington

Telford

TF2 8JT

UK

Alan Jones


+44 1952967360

Alan.Jones2@babcockinternational.com


https://www.babcockinternational.com/


I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

IRM18/5976 — The Supply Of Quad Bike Trailer Spares

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Telford and Wrekin.


UKG21

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â chytundeb fframwaith

Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

Trailers. The supply of quad bike trailer spares.

II.1.5)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

34223300

II.2)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

II.2.1)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

  1 162 418     GBP      

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o weithdrefn

IV.1.1)

Math o weithdrefn

IV.2)

Meini prawf dyfarnu

IV.2.1)

Meini prawf dyfarnu

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

IV.2.2)

Defnyddiwyd arwerthiant electronig

Na

IV0.3)

Gwybodaeth weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod ffeil a roddwyd gan yr awdurdod contractio

IRM18/5976

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

Adran V: Dyfarnu contract

IRM18/5976

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  29 - 11 - 2018

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

1

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

0

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Logic MH Ltd

Foundry Industrial Estate, Bridge End

Hexham

NE46 4JL

UK

MalcolmHughes@logictoday.co.uk

+44 1285720930


V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  980 000   GBP     1 162 418   GBP  
7

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

A yw'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd cymunedol?

NaVI.2)

Gwybodaeth Ychwanegol

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU:

— this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU),the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-2018124-DCB-13667747

VI.3)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.3.1)

Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau apelio


Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)

Babcock DSG Ltd, Building B15, MOD Donnington

Telford

TF2 8JT

UK

Alan.Jones2@babcockinternational.com

+44 1952967360

https://www.babcockinternational.com/

Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu


VI.3.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.3.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  04 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34223300TrailersTrailers and semi-trailers

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru