Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T.0896 - Caernarfon and Bangor Kitchen Refurbishment - Welsh Ambulance Service Trust
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/18
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Welsh Ambulance Service NHS Trust seeks to appoint a suitably qualified and experienced contractor for the replacement kitchen works required at Bangor & Caernarfon Ambulance Station.
Project Location
Bangor Ambulance Station.
Beach Road
Bangor
LL57 1AB
&
Caernarfon Ambulance Station
Units 24-26
Cibyn Ind Est
Caernarfon
LL55 2BU
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 28/09/2018 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_39854 and itt_70086
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Procurement Services

NWSSP Procurement services, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Gregg Roberts

+44 745448545


+44 745584126
http://www.procurement.wales.nhs.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

T.0896 - Caernarfon and Bangor Kitchen Refurbishment - Welsh Ambulance Service Trust

2.2

Disgrifiad o'r contract

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Welsh Ambulance Service NHS Trust seeks to appoint a suitably qualified and experienced contractor for the replacement kitchen works required at Bangor & Caernarfon Ambulance Station.

Project Location

Bangor Ambulance Station.

Beach Road

Bangor

LL57 1AB

&

Caernarfon Ambulance Station

Units 24-26

Cibyn Ind Est

Caernarfon

LL55 2BU

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 28/09/2018 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_39854 and itt_70086

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
45410000 Plastering work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45421151 Installation of fitted kitchens
45430000 Floor and wall covering work
45431000 Tiling work
45450000 Other building completion work
45451000 Decoration work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Parkcity Multitrade Ltd

Unit 84 Bowen Court, Rhuddlan,

St Asaph Business Park

LL17 0JE

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.0896

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  29 - 11 - 2018

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

6

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:87790)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  06 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45300000Building installation workConstruction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45451000Decoration workOther building completion work
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work
45420000Joinery and carpentry installation workBuilding completion work
45450000Other building completion workBuilding completion work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45410000Plastering workBuilding completion work
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work
45431000Tiling workFloor and wall covering work
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP266440: T.0896 - Caernarfon and Bangor Kitchen Refurbishment - Welsh Ambulance Service Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 07/09/18
Dyddiad Cau: 28/09/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership
DEC276783: T.0896 - Caernarfon and Bangor Kitchen Refurbishment - Welsh Ambulance Service Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership

Copyright © GwerthwchiGymru