Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Replacement of Lighting on the 5th Floor ILS1 Building
Cyhoeddwyd gan: Swansea University
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/18
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The works are to be undertaken within the ILS1 building within the Swansea University Singleton Campus. The works consist of removal of the existing faulty luminaires and the supply, installation and commissioning of suitable replacement fittings to the laboratory and offices.
The proposed works will be undertaken within a live working environment and ongoing consultation with the client, stakeholders and building users will be critical to scheme success.
All works will need to meet all statutory compliance requirements
Works to be undertaken by the main contractor will be, but not limited to installation of new luminaires and control equipment, making good, and the installation of floor controller.
Further information is available within the tender documents.
Estimated contract value - GBP 100,000

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Swansea University

Procurement - Finance, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK

Owen Cullen, Deputy Head of Procurement

+44 1792606268

o.n.cullen@swansea.ac.uk

www.swansea.ac.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
UK
1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
UK
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Replacement of Lighting on the 5th Floor ILS1 Building

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The works are to be undertaken within the ILS1 building within the Swansea University Singleton Campus. The works consist of removal of the existing faulty luminaires and the supply, installation and commissioning of suitable replacement fittings to the laboratory and offices.

The proposed works will be undertaken within a live working environment and ongoing consultation with the client, stakeholders and building users will be critical to scheme success.

All works will need to meet all statutory compliance requirements

Works to be undertaken by the main contractor will be, but not limited to installation of new luminaires and control equipment, making good, and the installation of floor controller.

Further information is available within the tender documents.

Estimated contract value - GBP 100,000

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=87824

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45214000 Construction work for buildings relating to education and research
45310000 Electrical installation work
45311200 Electrical fitting work
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SU107(19) (E&FM)

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 01 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   23 - 01 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

CYMRAEG

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:87824)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
23/01/19 15:12Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 09/01/2019 is no longer applicable.

Tender cancelled
Prif Gyswllt: o.n.cullen@swansea.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45214000Construction work for buildings relating to education and researchBuilding construction work
45311200Electrical fitting workElectrical wiring and fitting work
45310000Electrical installation workBuilding installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru