Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Extreme wave and current testing
Cyhoeddwyd gan: Bombora Europe Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/18
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The purpose of the testing is to determine the hydrodynamic loads that the demonstration wave energy device will experience from exposure to extreme waves and currents at a defined location.
The contractor will be required to:
1. Design the testing activities and test model required to achieve the test objectives. Specify all components required for testing.
2. Support the procurement of all components/equipment
3. Set up the test facility, including mounting test rig and all instrumentation
4. Manage and troubleshoot testing to ensure test objectives are achieved
5. Provide a report detailing the results of the testing

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bombora Wave Power Europe Limited

The Offices,, Cleddau Reach, Pembroke Dock,

Pembrokeshire

SA72 6UJ

UK

Joanna Brindley

+44 7968583993

procurement@bomborawave.com

http://bomborawave.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Extreme wave and current testing

2.2

Disgrifiad o'r contract

The purpose of the testing is to determine the hydrodynamic loads that the demonstration wave energy device will experience from exposure to extreme waves and currents at a defined location.

The contractor will be required to:

1. Design the testing activities and test model required to achieve the test objectives. Specify all components required for testing.

2. Support the procurement of all components/equipment

3. Set up the test facility, including mounting test rig and all instrumentation

4. Manage and troubleshoot testing to ensure test objectives are achieved

5. Provide a report detailing the results of the testing

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

38970000 Research, testing and scientific technical simulator
73000000 Research and development services and related consultancy services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Applied Renewables Research Ltd

109 Gobbins Road,

Islandmagee

BT40 3TY

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ITT/MC/028

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 11 - 2018

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:87810)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: The project is part funded by the European Regional Development Funding through the Welsh Government.

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  06 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@bomborawave.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
38970000Research, testing and scientific technical simulatorMiscellaneous evaluation or testing instruments

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP267438: Extreme wave and current testing
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/18
Dyddiad Cau: 02/10/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Bombora Europe Limited
DEC276787: Extreme wave and current testing
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Bombora Europe Limited

Copyright © GwerthwchiGymru