Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Evaluation of Information Advice Quality Framework
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau: 04/01/19
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Welsh Government recognises the important role that is played by social welfare information and advice services in improving health and well-being; employability; financial resilience; long term prosperity and ensuring everyone in Wales has a fair and equal chance in life.
The Welsh Government is committed to support information and advice providers to develop and deliver quality assured services to provide assurances to the public, other providers and funders, etc., that an information and advice service is of a high standard, safe, effective, and well managed, etc. As part of this commitment, the Welsh Government published the Information and Advice Quality Framework for Wales (IAQF) in 2017.
The Welsh Government is seeking a contractor to develop and implement the independent IAQF Assessment and Application Service; commence the process of having existing social welfare information and advice quality standards accredited to the IAQF and support a range of information and advice providers to develop their organisational policies and procedures in order to meet the standards and assurance processes of an IAQF Wales Approved Accrediting Body. It is therefore essential that the contractor has extensive knowledge of the IAQF and the social welfare information, the advice quality standards in operation within the sector and in developing and implementing quality assurance systems’’

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Paul Neave

+44 3000628803


http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
www.etenderwales.bravosolution.co.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK


+44 3000628803


http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK


+44 3000628803


http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Evaluation of Information Advice Quality Framework

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Welsh Government recognises the important role that is played by social welfare information and advice services in improving health and well-being; employability; financial resilience; long term prosperity and ensuring everyone in Wales has a fair and equal chance in life.

The Welsh Government is committed to support information and advice providers to develop and deliver quality assured services to provide assurances to the public, other providers and funders, etc., that an information and advice service is of a high standard, safe, effective, and well managed, etc. As part of this commitment, the Welsh Government published the Information and Advice Quality Framework for Wales (IAQF) in 2017.

The Welsh Government is seeking a contractor to develop and implement the independent IAQF Assessment and Application Service; commence the process of having existing social welfare information and advice quality standards accredited to the IAQF and support a range of information and advice providers to develop their organisational policies and procedures in order to meet the standards and assurance processes of an IAQF Wales Approved Accrediting Body. It is therefore essential that the contractor has extensive knowledge of the IAQF and the social welfare information, the advice quality standards in operation within the sector and in developing and implementing quality assurance systems’’

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=87829

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72224200 System quality assurance planning services
72225000 System quality assurance assessment and review services
79140000 Legal advisory and information services
98000000 Other community, social and personal services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 01 - 2019  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   10 - 01 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:87829)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79140000Legal advisory and information servicesLegal services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
72225000System quality assurance assessment and review servicesSystems and technical consultancy services
72224200System quality assurance planning servicesProject management consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru