Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Electrical Work in Egg Processing Room
Cyhoeddwyd gan: Wilson Eggs
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau: 14/12/18
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: For supplying and installing 100mm medium duty cable tray between both poultry houses. For supplying and installing brackets to carry the 100mm medium duty tray. For supplying and installing 7 x egg conveyor motor supplies. For supplying and installing 7 x isolators for egg conveyor motors. For supplying and installing 7 x auxiliary supplies so when any egg conveyor motor isolator is switched off it stops the egg conveyor system. For supplying and installing egg belt release cable from House 1. For supplying and installing egg belt release cable from House 2. For supplying and installing egg packer release cable. For supplying and installing cable for egg collection remote control in House 1. For supplying and installing cable for egg collection remote control in House 2. For supplying and installing cable for drip oilers. For supplying and installing trunking in control room for the new egg collection panel. For supplying and installing cable, MCB and accessories to power the new egg collection panel. For connecting and testing new egg collection control panel. For supplying and installing power and control to 2 x egg counters positioned local to packer

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wilson Eggs

Cnwch, Llanbister,

Llandrindod Wells

LD1 6UG

UK

Dale Wilson

+44 7739565346

dalewilsoncnwch@gmail.com


www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Wilson Eggs

Cnwch, Llanbister,

Llandrindod Wells

LD1 6UG

UK


+44 7739565346

dalewilsoncnwch@gmail.com

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Wilson Eggs

Cnwch, Llanbister,

Llandrindod Wells

LD1 6UG

UK


+44 7739565346

dalewilsoncnwch@gmail.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Electrical Work in Egg Processing Room

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

For supplying and installing 100mm medium duty cable tray between both poultry houses. For supplying and installing brackets to carry the 100mm medium duty tray. For supplying and installing 7 x egg conveyor motor supplies. For supplying and installing 7 x isolators for egg conveyor motors. For supplying and installing 7 x auxiliary supplies so when any egg conveyor motor isolator is switched off it stops the egg conveyor system. For supplying and installing egg belt release cable from House 1. For supplying and installing egg belt release cable from House 2. For supplying and installing egg packer release cable. For supplying and installing cable for egg collection remote control in House 1. For supplying and installing cable for egg collection remote control in House 2. For supplying and installing cable for drip oilers. For supplying and installing trunking in control room for the new egg collection panel. For supplying and installing cable, MCB and accessories to power the new egg collection panel. For connecting and testing new egg collection control panel. For supplying and installing power and control to 2 x egg counters positioned local to packer

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=87830.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment
51110000 Installation services of electrical equipment
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Work will need to be completed before 24th December 2018.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 12 - 2018  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   14 - 12 - 2018

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:87830)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: FBIS - 82171

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Electrical work

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: dalewilsoncnwch@gmail.com
Cyswllt Gweinyddol: dalewilsoncnwch@gmail.com
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: dalewilsoncnwch@gmail.com

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
51100000Installation services of electrical and mechanical equipmentInstallation services (except software)
51110000Installation services of electrical equipmentInstallation services of electrical and mechanical equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
07/12/18 Electrical work Work Description4.68 KB3

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru