Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Hendre Human Resources and Employment Legal Advice Services
Cyhoeddwyd gan: HENDRE LTD
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau: 21/12/18
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Hendre Group is seeking to procure a suitably experienced and qualified provider of legal advice services, focusing on Human Resources & Employment matters.
The Group is seeking to establish a strong relationship with a legal adviser who will support HR & the Exec Team in providing expert advice and guidance as well as ensuring compliance with legal and regulatory requirements.
The successful provider must have demonstrable experience of providing comprehensive legal services and technical expertise relevant to the sectors in which the Hendre Group operate.
Firms must demonstrate that they have the capacity to provide the range of services required, and that we will have regular access to a key client contact, details of whom should be provided.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


HENDRE LTD

Procurement, St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross,

Cardiff

CF5 6ES

UK

Mark Hames

+44 2920675888


+44 2920675898

www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Hendre Human Resources and Employment Legal Advice Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Hendre Group is seeking to procure a suitably experienced and qualified provider of legal advice services, focusing on Human Resources & Employment matters.

The Group is seeking to establish a strong relationship with a legal adviser who will support HR & the Exec Team in providing expert advice and guidance as well as ensuring compliance with legal and regulatory requirements.

The successful provider must have demonstrable experience of providing comprehensive legal services and technical expertise relevant to the sectors in which the Hendre Group operate.

Firms must demonstrate that they have the capacity to provide the range of services required, and that we will have regular access to a key client contact, details of whom should be provided.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=87831.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79100000 Legal services
79110000 Legal advisory and representation services
79111000 Legal advisory services
79140000 Legal advisory and information services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Hendre intends to contract for a period of two years with the option to extend for a further period of twelve months. With an estimated spend of c. £30,000 p.a.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Bidders must be able to fulfill the requirements found in Appendix A (Specification) to a high standard and capacity.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     21 - 12 - 2018  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 01 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note full and expansive details are found in the attached documents.

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:87831)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Hendre Legal Services (HR&Employment) ITT
AppA - Spec - Legal Services (HR&Employment)
AppB - SQ Legal Services (HR&Employment)
AppC - CommOff Template - Legal Services (HR&Employment)
AppD - QualOff Template - Legal Services (HR&Employment)
AppE - FoT - Legal Services (HR&Employment)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
07/12/18 10:37REPLACED FILE: Hendre Legal Services (HR&Employment) ITT

Hendre Legal Services (HR&Employment) ITT
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79140000Legal advisory and information servicesLegal services
79110000Legal advisory and representation servicesLegal services
79111000Legal advisory servicesLegal advisory and representation services
79100000Legal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Powys (D)
Casnewydd
Caerdydd
Bro Morgannwg
Sir Fynwy
Torfaen
Blaenau Gwent
Caerffili
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf
Pen-y-Bont ar Ogwr
Nedd Port Talbot
Abertawe
Sir Gaerfyrddin

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC276791: Hendre Human Resources and Employment Legal Advice Services
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau: 21/12/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: HENDRE LTD
APR292604: Hendre Human Resources and Employment Legal Advice Services
Dyddiad Cyhoeddi: 24/04/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: HENDRE LTD

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
07/12/18 AppA - Spec - Legal Services (HR&Employment) AppA - Spec - Legal Services (HR&Employment)29.55 KB25
07/12/18 AppB - SQ Legal Services (HR&Employment) AppB - SQ Legal Services (HR&Employment)63.16 KB22
07/12/18 AppC - CommOff Template - Legal Services (HR&Employment) AppC - CommOff Template - Legal Services (HR&Employment)26.93 KB26
07/12/18 AppD - QualOff Template - Legal Services (HR&Employment) AppD - QualOff Template - Legal Services (HR&Employment)47.23 KB27
07/12/18 AppE - FoT - Legal Services (HR&Employment) AppE - FoT - Legal Services (HR&Employment)41.67 KB19
07/12/18 Hendre Legal Services (HR&Employment) ITT Hendre Legal Services (HR&Employment) ITT59.01 KB28

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
07/12/18Hendre Legal Services (HR&Employment) ITTHendre Legal Services (HR&Employment) ITT58.88 KB

Copyright © GwerthwchiGymru