Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Roof Replacement Works - Chapman Court
Cyhoeddwyd gan: HENDRE LTD
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hafod are seeking to appoint a suitably skilled and experienced Roofing Contractor to carry out roof replacement works at a general needs housing block in Newport. The address for the property in question is below:
Chapman Court
Penllyn Avenue
Allt-yr-yn
Newport
NP20 4JH
Bidders will be required to submit a fixed price lump sum offer to complete the works, to include all preliminary costs with provisional sums clearly identified. Bidders should note that no additional preliminary costs will be paid for any contractor delay(s).
The property will be occupied during the works, and as such the appointed contractor will need to demonstrate the ability to manage appropriate tenant liaison.
The works required include the removal of the existing roof coverings, rainwater goods and lead flashings to all tiled roof elevations of the building, and to prepare, supply and intall new modern roof tiles including necessary rainwater goods and flashings.
Hafod will be looking for swift completion to minimise disruption to residents. Further information and specifications for the work can be found at Appendix A.
The appointed contractor will be expected to maintain a close relationships with Hafod during the delivery of the works and liaise regularly on project progress.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hafod

St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross,

Cardiff

CF5 6ES

UK

Mark Hames

+44 2920675888

mark.hames@hafod.org.uk

+44 2920675898

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Roof Replacement Works - Chapman Court

2.2

Disgrifiad o'r contract

Hafod are seeking to appoint a suitably skilled and experienced Roofing Contractor to carry out roof replacement works at a general needs housing block in Newport. The address for the property in question is below:

Chapman Court

Penllyn Avenue

Allt-yr-yn

Newport

NP20 4JH

Bidders will be required to submit a fixed price lump sum offer to complete the works, to include all preliminary costs with provisional sums clearly identified. Bidders should note that no additional preliminary costs will be paid for any contractor delay(s).

The property will be occupied during the works, and as such the appointed contractor will need to demonstrate the ability to manage appropriate tenant liaison.

The works required include the removal of the existing roof coverings, rainwater goods and lead flashings to all tiled roof elevations of the building, and to prepare, supply and intall new modern roof tiles including necessary rainwater goods and flashings.

Hafod will be looking for swift completion to minimise disruption to residents. Further information and specifications for the work can be found at Appendix A.

The appointed contractor will be expected to maintain a close relationships with Hafod during the delivery of the works and liaise regularly on project progress.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45210000 Building construction work
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45211340 Multi-dwelling buildings construction work
45260000 Roof works and other special trade construction works
45261000 Erection and related works of roof frames and coverings
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Vanguard Roofing Ltd

Unit 21, Clarion Court, Swansea Enterprise Park,

Swansea

SA6 8RF

UK
www.vanguard-roofing.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  30 - 11 - 2018

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

6

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:87833)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  07 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: mark.hames@hafod.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45211000Construction work for multi-dwelling buildings and individual housesBuilding construction work
45261000Erection and related works of roof frames and coveringsRoof works and other special trade construction works
45211340Multi-dwelling buildings construction workConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP267669: Roof Replacement Works - Chapman Court
Dyddiad Cyhoeddi: 19/09/18
Dyddiad Cau: 12/10/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: HENDRE LTD
DEC276792: Roof Replacement Works - Chapman Court
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: HENDRE LTD

Copyright © GwerthwchiGymru