Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Proposed Repairs and Alterations to Grade II Bethlehem Chapel Blaenavon
Cyhoeddwyd gan: Bethlehem Congregational Chapel
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Works
The nature of the project is: Repairs & Alterations at Bethlehem Congregational Chapel, a Grade II Listed Building.
• Relocation of the existing pews, repairs and alterations to re-site within chapel.
• Repair/replacement of the existing timber flooring in the chapel.
• Repairs of existing sub-floor supporting members - timber, brick or otherwise.
• Repairs of other timber panelling/components at the direction of the CA.
• Sterilisation of all underfloor areas against dry/wet rots.
• Construction of additional sub-floor ventilation.
• Timber treatment.
• Ceiling repairs/replacement.
• New boiler installation and pipe work to new radiators (Contractors Design Element).
• Form new disabled toilet complete.
• New internal entrance doors to lobby.
• Replace internal render/plaster to walls with NHL plaster system.
• Replacement windows.
• Mechanical and electrical installations (Contractors Design Element).
• Joinery Repairs.
• Internal and External Decoration.
• New roof covering and rainwater goods.
• Drainage repairs.
• Annexe - structural repairs to walls.
• External render removal and replacement with NHL render system.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bethlehem Congregational Chapel

Broad Street,

Blaenavon/Torfaen

NP4 9NE

UK

Mr Kim Rogers

+44 01495760728

mrkimrogers@aol.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Proposed Repairs and Alterations to Grade II Bethlehem Chapel Blaenavon

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Works

The nature of the project is: Repairs & Alterations at Bethlehem Congregational Chapel, a Grade II Listed Building.

• Relocation of the existing pews, repairs and alterations to re-site within chapel.

• Repair/replacement of the existing timber flooring in the chapel.

• Repairs of existing sub-floor supporting members - timber, brick or otherwise.

• Repairs of other timber panelling/components at the direction of the CA.

• Sterilisation of all underfloor areas against dry/wet rots.

• Construction of additional sub-floor ventilation.

• Timber treatment.

• Ceiling repairs/replacement.

• New boiler installation and pipe work to new radiators (Contractors Design Element).

• Form new disabled toilet complete.

• New internal entrance doors to lobby.

• Replace internal render/plaster to walls with NHL plaster system.

• Replacement windows.

• Mechanical and electrical installations (Contractors Design Element).

• Joinery Repairs.

• Internal and External Decoration.

• New roof covering and rainwater goods.

• Drainage repairs.

• Annexe - structural repairs to walls.

• External render removal and replacement with NHL render system.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45410000 Plastering work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45430000 Floor and wall covering work
45440000 Painting and glazing work
45450000 Other building completion work
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

A P Waters Building Contractors Ltd

A P Waters Building Contractors Ltd, Old Foundry Yard ,

Pontypool

NP4 8AN

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  03 - 12 - 2018

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:87832)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  07 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: mrkimrogers@aol.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45420000Joinery and carpentry installation workBuilding completion work
45450000Other building completion workBuilding completion work
45440000Painting and glazing workBuilding completion work
45410000Plastering workBuilding completion work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Arall - tu allan i'r UE
Arall - UE
Gweriniaeth Iwerddon
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Lloegr

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP267754: Proposed Repairs and Alterations to Grade II Bethlehem Chapel Blaenavon
Dyddiad Cyhoeddi: 20/09/18
Dyddiad Cau: 15/10/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Bethlehem Congregational Chapel
DEC276793: Proposed Repairs and Alterations to Grade II Bethlehem Chapel Blaenavon
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Bethlehem Congregational Chapel

Copyright © GwerthwchiGymru