Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Achlysur Isgontractwyr RhCT - Dydd Mercher 28 Chwefror 2018
Cyhoeddwyd gan: Rhondda Cynon Taf CBC
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/18
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Achlysur Isgontractwyr 2018
Gyda Phrif Gontractwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad: Dydd Mercher 28 Chwefror 2018
Amser: 12.30pm-4.00pm (Achlysur galw heibio yw'r achlysur yma - does dim angen trefnu apwyntiad)
Lleoliad: Canolfan Hamdden Llantrisant, Parc Porth y De, Llantrisant, CF72 8DJ
Cost: Achlysur AM DDIM sy'n agored i bawb
Ydych chi'n fusnes lleol? Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd i ddatblygu'ch busnes? Dewch i siarad â chontractwyr mawr RhCT i drafod Cyfleoedd Busnes posibl. Bydd arddangoswyr yr achlysur yma'n cynnwys prif gontractwyr sydd yn rhan o Fframwaith Adeiladu ar y Cyd De a Chanolbarth Cymru 2 (SEWCAP 2) a Fframwaith Priffyrdd De-ddwyrain Cymru (SEWHF) ac sydd wedi cyflawni cynlluniau ar gyfer Carfan Gwasanaeth Eiddo'r Cyngor.
Mae'r Contractwyr sydd wedi cadarnhau y byddan nhw'n mynychu'r achlysur eleni wedi'u rhestri isod: Alun Griffiths, BAM, Dawnus, Dyer & Butler, Encon, ERH/Centre Great, First Grade Furniture, Interserve, Kier, Knights Brown, LCB Construction, Lafarge Tarmac, Morgan Sindall, Network Rail, Local Welsh Consortium a Walters.
Dewch yn llu i:
• Gwrdd â Charfanau Gwasanaeth Eiddo a Gwasanaeth Ynni'r Cyngor a
• Chael cyngor gan ein Desg Gymorth
Edrychwch ar y dogfennau sydd wedi'u hatodi am ragor o wybodaeth ynglyn â'r sefydliadau a chyfleoedd.
Sut i Gadw Lle
Dyma achlysur AM DDIM sy'n agored i bawb sy'n gweithio ym maes adeiladu.
Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal rhwng 12.30pm a 4pm. Os ydych chi am fynegi diddordeb mewn dod i'r achlysur, gwasgwch fotwm 'Mynegwch ddiddordeb' sydd ar frig y dudalen. Am ragor o wybodaeth, e-bostiWch: kelly.smith@rctcbc.gov.uk

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Rhondda Cynon Taf CBC

The Pavilions, Clydach Vale,

Tonypandy

CF40 2XX

UK

Kelly Smith

+44 1443744591


http://www.rctcbc.gov.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Rhondda Cynon Taf CBC

The Pavilions, Clydach Vale,

Tonypandy

CF40 2XX

UK


+44 1443744550


http://www.rctcbc.gov.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Achlysur Isgontractwyr RhCT - Dydd Mercher 28 Chwefror 2018

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Achlysur Isgontractwyr 2018

Gyda Phrif Gontractwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Dyddiad: Dydd Mercher 28 Chwefror 2018

Amser: 12.30pm-4.00pm (Achlysur galw heibio yw'r achlysur yma - does dim angen trefnu apwyntiad)

Lleoliad: Canolfan Hamdden Llantrisant, Parc Porth y De, Llantrisant, CF72 8DJ

Cost: Achlysur AM DDIM sy'n agored i bawb

Ydych chi'n fusnes lleol? Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd i ddatblygu'ch busnes? Dewch i siarad â chontractwyr mawr RhCT i drafod Cyfleoedd Busnes posibl. Bydd arddangoswyr yr achlysur yma'n cynnwys prif gontractwyr sydd yn rhan o Fframwaith Adeiladu ar y Cyd De a Chanolbarth Cymru 2 (SEWCAP 2) a Fframwaith Priffyrdd De-ddwyrain Cymru (SEWHF) ac sydd wedi cyflawni cynlluniau ar gyfer Carfan Gwasanaeth Eiddo'r Cyngor.

Mae'r Contractwyr sydd wedi cadarnhau y byddan nhw'n mynychu'r achlysur eleni wedi'u rhestri isod: Alun Griffiths, BAM, Dawnus, Dyer & Butler, Encon, ERH/Centre Great, First Grade Furniture, Interserve, Kier, Knights Brown, LCB Construction, Lafarge Tarmac, Morgan Sindall, Network Rail, Local Welsh Consortium a Walters.

Dewch yn llu i:

• Gwrdd â Charfanau Gwasanaeth Eiddo a Gwasanaeth Ynni'r Cyngor a

• Chael cyngor gan ein Desg Gymorth

Edrychwch ar y dogfennau sydd wedi'u hatodi am ragor o wybodaeth ynglyn â'r sefydliadau a chyfleoedd.

Sut i Gadw Lle

Dyma achlysur AM DDIM sy'n agored i bawb sy'n gweithio ym maes adeiladu.

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal rhwng 12.30pm a 4pm. Os ydych chi am fynegi diddordeb mewn dod i'r achlysur, gwasgwch fotwm 'Mynegwch ddiddordeb' sydd ar frig y dudalen. Am ragor o wybodaeth, e-bostiWch: kelly.smith@rctcbc.gov.uk

NODER: Ewch i'r Wefan yn http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=76900 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

14000000 Mining, basic metals and related products
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
45000000 Construction work
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
70000000 Real estate services
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
76000000 Services related to the oil and gas industry
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  28 - 02 - 2018

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:76900)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityConstruction and Real Estate
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMining and Ores
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)Mining and Ores
45000000Construction workConstruction and Real Estate
14000000Mining, basic metals and related productsMaterials and Products
70000000Real estate servicesConstruction and Real Estate
76000000Services related to the oil and gas industryEnergy and Related Services
34000000Transport equipment and auxiliary products to transportationTechnology and Equipment
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru