Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of Audio Visual Equipment to the North Wales Clinical School
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 22/02/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Supply and Installation of Audio Visual Equipment at the North Wales Clinical School Ysbyty Glan Clwyd Bodelwydden

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Procurement Services, Alder House , Alder Court St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK

Ian Jones

+44 1443848585


http://www.procurement.wales.nhs.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership

Procurement Services, Alder House , Alder Court St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK

Ian Jones

+44 1745366813


http://www.procurement.wales.nhs.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership
UK
http://www.procurement.wales.nhs.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply of Audio Visual Equipment to the North Wales Clinical School

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Supply and Installation of Audio Visual Equipment at the North Wales Clinical School Ysbyty Glan Clwyd Bodelwydden

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89629

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32000000 Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000 Television and audio-visual equipment
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

See attached requirement via etenderWales

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Bidders must be able to supply and install all equipment by 31/03/2019

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.0971

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 02 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   11 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:89629)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
08/02/19 15:16Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 25/02/2019 12:00 to 22/02/2019 12:00.

Annual Leave
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32000000Radio, television, communication, telecommunication and related equipmentTechnology and Equipment
32320000Television and audio-visual equipmentTelevision and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32300000Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatusRadio, television, communication, telecommunication and related equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
 
Powys
Ceredigion
Gwynedd
Wrecsam
Sir y Fflint
 
 
 
Sir Ddinbych
Casnewydd
Caerdydd
Conwy
Torfaen
Blaenau Gwent
Caerffili
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf
Pen-y-Bont ar Ogwr
Nedd Port Talbot
Abertawe
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Ynys Môn

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283828: Supply of Audio Visual Equipment to the North Wales Clinical School
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 22/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership
MAR287979: Supply of Audio Visual Equipment to the North Wales Clinical School
Dyddiad Cyhoeddi: 18/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership

Copyright © GwerthwchiGymru