Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SEACAMS iMarDIS - Development of a Front-End Web Application
Cyhoeddwyd gan: Prifysgol Bangor / Bangor University
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 08/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: As part of the SEACAMS (http://www.seacams.ac.uk) programme the iMarDIS (Integrated Marine Data and Information System https://www.imardis.org/) initiative is creating a system to store and catalogue an archive of marine data that has been collected through SEACAMS. This is a contract to build a front-end portal application to expose the data held within iMarDIS and accessed through its APIs to the marine renewables industry and the wider public.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Prifysgol Bangor / Bangor University

Procurement, Finance Office, Cae Derwen, College Road,

Bangor

LL57 2DG

UK

Llyr Williams

+44 1248382057


http://www.bangor.ac.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

SEACAMS iMarDIS - Development of a Front-End Web Application

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

As part of the SEACAMS (http://www.seacams.ac.uk) programme the iMarDIS (Integrated Marine Data and Information System https://www.imardis.org/) initiative is creating a system to store and catalogue an archive of marine data that has been collected through SEACAMS. This is a contract to build a front-end portal application to expose the data held within iMarDIS and accessed through its APIs to the marine renewables industry and the wider public.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89623

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72413000 World wide web (www) site design services
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

To build a front end portal application to expose data held within iMarDIS as specified in the specifications.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As specified in the tender documents.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89623)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Yes- European Regional Development Fund - SEACAMS2

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72413000World wide web (www) site design servicesProvider services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru