Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T.0968 Servicing and Maintenance of Baby Tagging System across BCUHB
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 11/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are seeking a suitably qualified contractor for the servicing and maintenance of Baby Tagging Systems across the three main hospital sites: Ysbyty Gwynedd; Ysbyty Glan Clwyd; and Ysbyty Wrexham Maelor. Full details are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 08/03/19 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref : project_41062 and itt_72926.
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Emma Everett

+44 1745366803


http://www.procurement.wales.nhs.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

T.0968 Servicing and Maintenance of Baby Tagging System across BCUHB

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are seeking a suitably qualified contractor for the servicing and maintenance of Baby Tagging Systems across the three main hospital sites: Ysbyty Gwynedd; Ysbyty Glan Clwyd; and Ysbyty Wrexham Maelor. Full details are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 08/03/19 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref : project_41062 and itt_72926.

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89574

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

50610000 Repair and maintenance services of security equipment
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Suppliers must fully read and understand the specification and associated documents for this tender and provide responses based on the full requirements.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.0968

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   25 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89574)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
08/03/19 11:59Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 08/03/2019 12:00 to 11/03/2019 12:00.

Extension to tender period given.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50610000Repair and maintenance services of security equipmentRepair and maintenance services of security and defence materials

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru