Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ICT EQUIPEMENT
Cyhoeddwyd gan: Careers Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Tender IT Hardware for Careers Wales
Company Background
The principal activity of CCDG is to provide careers information, advice and guidance service (including placement into employment, training and education for young people), and the facilitation of links between education and business.
Hardware Required
We require individual cost and total costs for the following:
• Microsoft - Microsoft Surface Pro - Tablet – M1796 - Core i5 7300U / 2.6 GHz - Win 10 Pro 64-bit - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 12.3" touchscreen 2736 x 1824 - HD Graphics 620 - Wi-Fi, Bluetooth – commercial – UK – KJS-00002
Quantity 50
• Microsoft - Microsoft Surface Pro Type Cover (Black) – UK – FFQ00003
Quantity 50
• Dell P2217H - 22" Widescreen LED IPS Display/Monitor, 1920x1080 Res, DisplayPort, HDMI & VGA
Quantity 100
• Dell USB 3.0 Ultra HD Triple Video Docking Station D3100 UK – Mfr : 452 -BBOO
Quantity 30
The order will be split and to be delivered across the 4 sites below :-
Cardiff
53 Charles Street, Cardiff CF10 2GD
Cwmbran
Unit 21, North Walk, Cwmbran, NP44 1PR
Cross Hands
Careers Wales, Heol Nantyreos, Cross Hands,Carmarthenshire, SA14 6RJ
Parc Menai
5 Llys Castan, Parc Menai Business Parc, Bangor, Gwynedd, LL57 4FD

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Gyrfa Cymru Careers Wales

53 Charles Street,

CARDIFF

CF10 2GD

UK

PAUL POWELL

+44 3001323833

PAUL.POWELL@CAREERSWALES.COM

http://www.careerswales.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ICT EQUIPEMENT

2.2

Disgrifiad o'r contract

Tender IT Hardware for Careers Wales

Company Background

The principal activity of CCDG is to provide careers information, advice and guidance service (including placement into employment, training and education for young people), and the facilitation of links between education and business.

Hardware Required

We require individual cost and total costs for the following:

• Microsoft - Microsoft Surface Pro - Tablet – M1796 - Core i5 7300U / 2.6 GHz - Win 10 Pro 64-bit - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 12.3" touchscreen 2736 x 1824 - HD Graphics 620 - Wi-Fi, Bluetooth – commercial – UK – KJS-00002

Quantity 50

• Microsoft - Microsoft Surface Pro Type Cover (Black) – UK – FFQ00003

Quantity 50

• Dell P2217H - 22" Widescreen LED IPS Display/Monitor, 1920x1080 Res, DisplayPort, HDMI & VGA

Quantity 100

• Dell USB 3.0 Ultra HD Triple Video Docking Station D3100 UK – Mfr : 452 -BBOO

Quantity 30

The order will be split and to be delivered across the 4 sites below :-

Cardiff

53 Charles Street, Cardiff CF10 2GD

Cwmbran

Unit 21, North Walk, Cwmbran, NP44 1PR

Cross Hands

Careers Wales, Heol Nantyreos, Cross Hands,Carmarthenshire, SA14 6RJ

Parc Menai

5 Llys Castan, Parc Menai Business Parc, Bangor, Gwynedd, LL57 4FD

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

30000000 Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30200000 Computer equipment and supplies
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Centerprise International Ltd

Hampshire International Business Park, Lime Tree Way Chineham,

Basingstoke

RG24 8GQ

UK
www.centerprise.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  08 - 02 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

10

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:89630)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: PAUL.POWELL@CAREERSWALES.COM
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
30200000Computer equipment and suppliesOffice and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30000000Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packagesComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN281290: ICT EQUIPEMENT
Dyddiad Cyhoeddi: 21/01/19
Dyddiad Cau: 30/01/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Careers Wales
FEB283831: ICT EQUIPEMENT
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Careers Wales

Copyright © GwerthwchiGymru