Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Station Minor Improvement Works
Cyhoeddwyd gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 01/03/19
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Station Minor Improvement Works including, but not limited to the following:-
• Re-lining of Car Parks and Accessible bays
• Redecoration / Rebranding
• Vegetation
• Step nose installations

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Procurement, 47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK

David Perrett

+44 2920720635

dave.perrett@tfwrail.wales

http://www.tfwrail.wales
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Station Minor Improvement Works

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Station Minor Improvement Works including, but not limited to the following:-

• Re-lining of Car Parks and Accessible bays

• Redecoration / Rebranding

• Vegetation

• Step nose installations

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89635.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please refer to the attached scoping documents.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please refer to the attached RFQ document - Section 1 Pre-Qualification Criteria.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ENQ 0014

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     01 - 03 - 2019  Amser   10:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   11 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please follow the relevant instructions in the RFQ document otherwise TFWRS reserve the right to disregard any responses.

(WA Ref:89635)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

KAO - Ts&Cs - Safety&Business Critical
TfW - Station Minor Improvement Works Specifications
TfW Client Requirements Station Minor Improvement Works
TfW North Region Stations - Scoping Documents 1 of 2
TfW North Region Stations - Scoping Documents 2 of 2
TfW RFP Station Minor Improvement Works
TfW Summary of Tender Cost - Station Minor Improvements Works
TfW South Region Stations - Scoping Document 1 of 2
TfW South Region Stations - Scoping Document 2 of 2

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
13/02/19 12:30ADDED FILE: Line Marking

Church Stretton - Appendix 2
25/02/19 12:13ADDED FILE: Car Park Spaces

Number of spaces per station.
25/02/19 12:17Abercynon

Please note that the works on the shelters at this station is no longer required and should not be priced within your proposal.
Prif Gyswllt: dave.perrett@tfwrail.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45300000Building installation workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283834: Station Minor Improvement Works
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 01/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
MAR289088: Station Minor Improvement Works
Dyddiad Cyhoeddi: 27/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/02/19 KAO - Ts&Cs - Safety&Business Critical File 177.37 KB43
08/02/19 TfW - Station Minor Improvement Works Specifications File 21.45 MB50
08/02/19 TfW Client Requirements Station Minor Improvement Works File 370.65 KB43
08/02/19 TfW North Region Stations - Scoping Documents 1 of 2 File 418.20 MB30
08/02/19 TfW North Region Stations - Scoping Documents 2 of 2 File 517.32 MB24
08/02/19 TfW RFP Station Minor Improvement Works File 676.92 KB45
08/02/19 TfW Summary of Tender Cost - Station Minor Improvements Works file 718.44 KB40
08/02/19 TfW South Region Stations - Scoping Document 1 of 2 File 821.77 MB39
08/02/19 TfW South Region Stations - Scoping Document 2 of 2 File 915.56 MB33
13/02/19 Church Stretton - Appendix 2 Car Park White Lining Church Stretton - Appendix 2830.01 KB15
25/02/19 Station Parking Bays Requirements Number of spaces per station.113.99 KB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru