Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T.0931 Safe Clean Care Project across BCUHB West Region
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are seeking a suitably qualified contractor to facilitate the Safe Clean Care project across the Betsi Cadwaladr University Health Board West Region. Full details concerning the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 20% quality and 80% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 21/12/18 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref : project_40561 and itt_71818
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Emma Everett

+44 1745448470


http://www.procurement.wales.nhs.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

T.0931 Safe Clean Care Project across BCUHB West Region

2.2

Disgrifiad o'r contract

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are seeking a suitably qualified contractor to facilitate the Safe Clean Care project across the Betsi Cadwaladr University Health Board West Region. Full details concerning the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 20% quality and 80% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 21/12/18 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref : project_40561 and itt_71818

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45215100 Construction work for buildings relating to health
45453100 Refurbishment work
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Peter T. Griffiths Ltd

Peter T. Griffiths Ltd, Unit 10 ,

Conwy

LL32 8FA

UK
www.petertgriffiths.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.0931

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  04 - 02 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:89639)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45215100Construction work for buildings relating to healthConstruction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC276401: T.0931 Safe Clean Care Project across BCUHB West Region
Dyddiad Cyhoeddi: 04/12/18
Dyddiad Cau: 09/01/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership
FEB283837: T.0931 Safe Clean Care Project across BCUHB West Region
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership

Copyright © GwerthwchiGymru