Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T.0959 Palliative Care Suite at Llewellyn Ward Bronllys Hospital
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 22/02/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Powys Teaching Local Health Board require a contractor for the alteration of two (2) existing rooms into a Pallative Care Suite.
Project Location
Llewellyn Ward,
Bronllys Hospital,
Bronllys,Brecon,
Powys
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 22/02/2019 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_41065 and itt_72966
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Procurement Services

NWSSP Procurement services, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Gregg Roberts

+44 745448545


+44 745584126
http://www.procurement.wales.nhs.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

T.0959 Palliative Care Suite at Llewellyn Ward Bronllys Hospital

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Powys Teaching Local Health Board require a contractor for the alteration of two (2) existing rooms into a Pallative Care Suite.

Project Location

Llewellyn Ward,

Bronllys Hospital,

Bronllys,Brecon,

Powys

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 22/02/2019 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_41065 and itt_72966

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
45410000 Plastering work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45430000 Floor and wall covering work
45431000 Tiling work
45432000 Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45440000 Painting and glazing work
45450000 Other building completion work
45451000 Decoration work
45452000 Exterior cleaning work for buildings
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Suppliers must fully read and understand the specification and associated documents for this tender and provide responses based on the full requirements.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.0959

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     22 - 02 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 02 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89580)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45300000Building installation workConstruction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45451000Decoration workOther building completion work
45452000Exterior cleaning work for buildingsOther building completion work
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45432000Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering workFloor and wall covering work
45420000Joinery and carpentry installation workBuilding completion work
45450000Other building completion workBuilding completion work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45440000Painting and glazing workBuilding completion work
45410000Plastering workBuilding completion work
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work
45431000Tiling workFloor and wall covering work
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283840: T.0959 Palliative Care Suite at Llewellyn Ward Bronllys Hospital
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 22/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership
MAR286523: T.0959 Palliative Care Suite at Llewellyn Ward Bronllys Hospital
Dyddiad Cyhoeddi: 05/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership

Copyright © GwerthwchiGymru