Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Creation of Educational Videos
Cyhoeddwyd gan: South Wales Fire and Rescue Service
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: South Wales Fire and Rescue Service were seeking quotations for a supplier to design and produce 3 videos that will be used as teaching materials by SWFRS staff.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


South Wales Fire and Rescue Service

South Wales Fire and Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant,

Llantrisant

CF72 8LX

UK

Michelle Deasy

+44 1443232082


+44 1443232180
www.southwales-fire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Creation of Educational Videos

2.2

Disgrifiad o'r contract

South Wales Fire and Rescue Service were seeking quotations for a supplier to design and produce 3 videos that will be used as teaching materials by SWFRS staff.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32354500 Video films
92110000 Motion picture and video tape production and related services
92111000 Motion picture and video production services
92111200 Advertising, propaganda and information film and video-tape production
92111220 Advertising video-tape production
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Robin Creative Media Ltd

54 Ashtree Road, Bitterne Park,

Southampton

SO18 1LX

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SWQ0316

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  28 - 01 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:89642)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92111220Advertising video-tape productionMotion picture and video production services
92111200Advertising, propaganda and information film and video-tape productionMotion picture and video production services
92111000Motion picture and video production servicesMotion picture and video tape production and related services
92110000Motion picture and video tape production and related servicesMotion picture and video services
32354500Video filmsFilm products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC276800: Creation of Educational Videos
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau: 04/01/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: South Wales Fire and Rescue Service
FEB283841: Creation of Educational Videos
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: South Wales Fire and Rescue Service

Copyright © GwerthwchiGymru