Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwasanaethu acArolygu Offer Nwy ac Olew Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Gas & Oil Servicing and Saf
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 08/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae hwn yn Wahoddiad i Dendro dylai pob ymgeisydd ei gwblhau.
Ni fydd ymatebion yn y gyfrwng Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol.
Bwriad Cyngor Gwynedd yw gwobrwyo contractwr sydd allu cynnig gwasanaeth cynhwysfawr at gyfer archwiliadau a gwasanaethu offer masnachol dilynol:
Boeleri Nwy
Offer Nwy
Boeleri Olew
Offer Arlwyo Nwy
Mae'r offer sydd wedi ei nodi yn y tendr hwn yn cael ei Rheoli gan yr Uned Eiddo, Cyngor Gwynedd. Mi fydd y cytundeb yn cynnwys gwasanaethu blynyddol i bob offer y Cyngor a fydd y contract yn parhau am 3 mlynedd gyda'r opsiwn i ymestyn am 12 mis.
This is an invitation to Tender that all applicants must complete.
Responses through the medium of Welsh will not be treated less favourable
Gwynedd Council wish to appoint a contractor to carry out comprehensive inspection and servicing of the following commercial appliances: -
Gas Boilers
Gas Appliances
Oil Fired Boilers
Gas Catering Equipment
The equipment specified in this tender are managed by the Property Unit, Gwynedd Council. This contract will consist of annual servicing to all the appliances for a 3 year period with the option to extend for a further 12 month period.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Tim Rheoli Categori/Category Management Team, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Julie Davies

+44 1286679454

TimRheoliCategoriCorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru

www.gwynedd.llyw.cymru
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
itt_72878 - Gwasanaethu a Diogelu Offer Nwy ac Olew Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Gas & Oil Servicing and Safety Checks

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Julie Davies

+44 1286679787


https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cyngor Gwynedd Council

Tîm Rheoli Categori/Category Management Team, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK


+44 1286679787


www.gwynedd.llyw.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaethu acArolygu Offer Nwy ac Olew Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Gas & Oil Servicing and Saf

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae hwn yn Wahoddiad i Dendro dylai pob ymgeisydd ei gwblhau.

Ni fydd ymatebion yn y gyfrwng Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol.

Bwriad Cyngor Gwynedd yw gwobrwyo contractwr sydd allu cynnig gwasanaeth cynhwysfawr at gyfer archwiliadau a gwasanaethu offer masnachol dilynol:

Boeleri Nwy

Offer Nwy

Boeleri Olew

Offer Arlwyo Nwy

Mae'r offer sydd wedi ei nodi yn y tendr hwn yn cael ei Rheoli gan yr Uned Eiddo, Cyngor Gwynedd. Mi fydd y cytundeb yn cynnwys gwasanaethu blynyddol i bob offer y Cyngor a fydd y contract yn parhau am 3 mlynedd gyda'r opsiwn i ymestyn am 12 mis.

This is an invitation to Tender that all applicants must complete.

Responses through the medium of Welsh will not be treated less favourable

Gwynedd Council wish to appoint a contractor to carry out comprehensive inspection and servicing of the following commercial appliances: -

Gas Boilers

Gas Appliances

Oil Fired Boilers

Gas Catering Equipment

The equipment specified in this tender are managed by the Property Unit, Gwynedd Council. This contract will consist of annual servicing to all the appliances for a 3 year period with the option to extend for a further 12 month period.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89585

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

50531100 Repair and maintenance services of boilers
50531200 Gas appliance maintenance services
50883000 Repair and maintenance services of catering equipment
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar y wefan eTenderWales, rhiff y itt yw 72878.

Please visit the eTenderWales website for further information and documentation itt no 72878.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

72878

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   15 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

neu yn y Gymraeg/or Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89585)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to the full itt on eTenderWales

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: TimRheoliCategoriCorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50531200Gas appliance maintenance servicesRepair and maintenance services for non-electrical machinery
50531100Repair and maintenance services of boilersRepair and maintenance services for non-electrical machinery
50883000Repair and maintenance services of catering equipmentRepair and maintenance services of hotel and restaurant equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283846: Gwasanaethu acArolygu Offer Nwy ac Olew Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Gas & Oil Servicing and Saf
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 08/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cyngor Gwynedd Council
AUG306199: Gwasanaethu acArolygu Offer Nwy ac Olew Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Gas & Oil Servicing and Saf
Dyddiad Cyhoeddi: 21/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cyngor Gwynedd Council

Copyright © GwerthwchiGymru