Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: All-Wales Mapping Service
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The agreement will provide a hosted, cloud based base mapping service covering the United Kingdom geographic area. The service will be used within desktop GIS, mobile or web mapping applications. The service will not host business data and will be available to the wider Welsh Public Sector Organisations detailed in the Additional objects area of this notice.
CPV: 38221000, 38221000.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Welsh Government

Commercial and Procurement ICT, Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Telephone: +44 3000604400

E-mail: ICTProcurement@gov.wales

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

Address of the buyer profile: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

All-Wales Mapping Service

Reference number: 18/19-183

II.1.2) Main CPV code

38221000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

The agreement will provide a hosted, cloud based base mapping service covering the United Kingdom geographic area. The service will be used within desktop GIS, mobile or web mapping applications. The service will not host business data and will be available to the wider Welsh Public Sector Organisations detailed in the Additional objects area of this notice.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 600 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

38221000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

All-Wales

II.2.4) Description of the procurement

This procurement will be an open procedure and is being led by the Welsh Government on behalf the Welsh Public Sector. The intention is to put in place a single supplier framework agreement to provide mapping services to the Welsh Public Sector.

II.2.14) Additional information

The Welsh Government does not guarantee that a call for competition will definitely take place as a result of this Prior Information Notice.

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

25/03/2019

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89628.

(WA Ref:89628)

VI.5) Date of dispatch of this notice

08/02/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ICTProcurement@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38221000Geographic information systems (GIS or equivalent)Geological prospecting apparatus

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru