Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply and Installation of Plastered/Rendered/Roughcast Coating at Parc Y Helig, Birchgrove, Swansea
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 15/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Supply and Installation of Plastered/Rendered/Roughcast Coating at Parc Y Helig, Birchgrove, Swansea

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City and County of Swansea

Room 3.2.7, Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

Mark O'Neil

+44 1792511054


www.swansea.gov.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply and Installation of Plastered/Rendered/Roughcast Coating at Parc Y Helig, Birchgrove, Swansea

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Supply and Installation of Plastered/Rendered/Roughcast Coating at Parc Y Helig, Birchgrove, Swansea

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89178

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45210000 Building construction work
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45211100 Construction work for houses
45211300 Houses construction work
45262650 Cladding works
45410000 Plastering work
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

see tender documentation

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

see tender documentation

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/19/069

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   12 - 04 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

1. Register your company on the eTenderWales portal (this is only required once):

— Navigate to the portal: http://etenderwales.bravosolution.co.uk

— Click the “Suppliers register here” link.

— Enter your correct business and user details.

— Note the username you chose and click “Save” when complete.

— You will shortly receive an e-mail with your unique password (please keep this secure).

— Agree to the terms and conditions and click “continue”.

2. Express an interest in the project:

— Login to the portal with your username/password.

— Click the “ITTs Open to All Suppliers” link (these are the ITTs open to any registered supplier).

— Click on the relevant ITT to access the content.

— Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the left-hand side of the page.

— This will move the ITT into your “My ITTs” page (this is a secure area reserved for your projects only).

— Click on the ITT code. You can now access any attachments by clicking the “Settings and Buyer Attachments” in the “Actions” box.

3. Responding to the invitation to tender:

— You can now choose to “Reply” or “Reject” (please give a reason if rejecting).

— You can now use the “Messages” function to communicate with the buyer and seek any clarification.

— Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT.

— There may be a mixture of online and offline actions for you to perform (there is detailed online help available).

If you require any further assistance use the online help. Alternatively, the BravoSolution helpdesk can be contacted (Monday to Friday, 8:00 to 18:00) on:

— E-mail: help@bravosolution.co.uk

— Phone: +44 8003684850

(WA Ref:89178)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
11/02/19 11:59Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 08/03/2019 12:00 to 15/02/2019 12:00.

Error
11/02/19 12:00Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 15/02/2019 12:00 to 15/03/2019 12:00.

Error
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45262650Cladding worksSpecial trade construction works other than roof works
45211100Construction work for housesConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45211000Construction work for multi-dwelling buildings and individual housesBuilding construction work
45211300Houses construction workConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45410000Plastering workBuilding completion work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru