Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T.0966 - Annual Maintenance of Medical Gas Operating Systems at BCUHB (West Region) Sites
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 04/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaldwr University Health Board are seeking to appoint a suitably qualified contractor to carry out annual preventative maintenance on the medical gas pipeline systems to WHTM 02-01 standards at hospital sites within the West Region
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 70% cost and 30% technical as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 15/02/2019 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref : project_41120 and itt_73028
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Mat Williams

+44 1745366804

mathew.williams4@wales.nhs.uk

http://www.procurement.wales.nhs.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

T.0966 - Annual Maintenance of Medical Gas Operating Systems at BCUHB (West Region) Sites

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaldwr University Health Board are seeking to appoint a suitably qualified contractor to carry out annual preventative maintenance on the medical gas pipeline systems to WHTM 02-01 standards at hospital sites within the West Region

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 70% cost and 30% technical as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 15/02/2019 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref : project_41120 and itt_73028

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89680

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

24111500 Medical gases
50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
50531200 Gas appliance maintenance services
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Suppliers must fully read and understand the specification and associated documents for this tender and provide responses based on the full requirements.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.0966

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89680)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: mathew.williams4@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50531200Gas appliance maintenance servicesRepair and maintenance services for non-electrical machinery
24111500Medical gasesHydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
50400000Repair and maintenance services of medical and precision equipmentRepair and maintenance services
50420000Repair and maintenance services of medical and surgical equipmentRepair and maintenance services of medical and precision equipment
50421000Repair and maintenance services of medical equipmentRepair and maintenance services of medical and surgical equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283882: T.0966 - Annual Maintenance of Medical Gas Operating Systems at BCUHB (West Region) Sites
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 04/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership
APR290337: T.0966 - Annual Maintenance of Medical Gas Operating Systems at BCUHB (West Region) Sites
Dyddiad Cyhoeddi: 05/04/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership

Copyright © GwerthwchiGymru