Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 13/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea Council is seeking to appoint a Swansea based Third Sector/Not for Profit organisation to support the sector and build capacity within the sector in Swansea.
We are seeking an organisation with a working knowledge of the sector and a base in Swansea to work in partnership with Swansea Council and the wider Third Sector to aid in the achievement of the stated aims of Swansea Compact and ensure a sustainable, thriving Third Sector and volunteering community within Swansea.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

The Procurement Team

+44 1792636000


http://www.swansea.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Swansea Council is seeking to appoint a Swansea based Third Sector/Not for Profit organisation to support the sector and build capacity within the sector in Swansea.

We are seeking an organisation with a working knowledge of the sector and a base in Swansea to work in partnership with Swansea Council and the wider Third Sector to aid in the achievement of the stated aims of Swansea Compact and ensure a sustainable, thriving Third Sector and volunteering community within Swansea.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89687

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

64216210 Value-added information services
75200000 Provision of services to the community
79140000 Legal advisory and information services
85312310 Guidance services
98000000 Other community, social and personal services
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see Tender Documents

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see Tender Documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/19/067

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 04 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see tender documents

(WA Ref:89687)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312310Guidance servicesSocial work services without accommodation
79140000Legal advisory and information servicesLegal services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
75200000Provision of services to the communityAdministration, defence and social security services
64216210Value-added information servicesElectronic message and information services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283885: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 13/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
MAY296564: Contract for the provision of a Third Sector Organisation to support the sector and build capacity i
Dyddiad Cyhoeddi: 31/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru