Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 13/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea Council is seeking to appoint a Swansea based Third Sector/Not for Profit organisation to provide a strategic environmental partnership for Swansea.
We are seeking an organisation with a working knowledge of this area to inspire, coordinate and support collaborative action for the benefit of Swansea’s communities and environment.
The Service Provider will aid the council to achieve environmental aims contained in the Corporate Plan 2018-22 priority “Maintaining and enhancing Swansea’s Natural Resources and Biodiversity – so that we maintain and enhance biodiversity, reduce our carbon footprint, improve our knowledge and understanding of our natural environment and benefit health and well-being”

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

The Procurement Team

+44 1792636000


http://www.swansea.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Swansea Council is seeking to appoint a Swansea based Third Sector/Not for Profit organisation to provide a strategic environmental partnership for Swansea.

We are seeking an organisation with a working knowledge of this area to inspire, coordinate and support collaborative action for the benefit of Swansea’s communities and environment.

The Service Provider will aid the council to achieve environmental aims contained in the Corporate Plan 2018-22 priority “Maintaining and enhancing Swansea’s Natural Resources and Biodiversity – so that we maintain and enhance biodiversity, reduce our carbon footprint, improve our knowledge and understanding of our natural environment and benefit health and well-being”

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=89690

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

64216210 Value-added information services
85312310 Guidance services
90700000 Environmental services
90710000 Environmental management
90714500 Environmental quality control services
98000000 Other community, social and personal services
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see Tender Documents

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see Tender Documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/19/066

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 04 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see tender documents

(WA Ref:89690)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90710000Environmental managementEnvironmental services
90714500Environmental quality control servicesEnvironmental auditing
90700000Environmental servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
85312310Guidance servicesSocial work services without accommodation
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
64216210Value-added information servicesElectronic message and information services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283888: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 13/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
MAY296563: Contract for the Provision of a Strategic Environmental Partnership and Forum in Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 31/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru