Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: HR, Information Systems, and Payroll Software System
Cyhoeddwyd gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 26/02/19
Dyddiad Cau: 12/03/19
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Potential Procurement of Human Resources, Information Systems, and Payroll Software System. For full description please see attached Pre-qualification Questionnaire document

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Procurement, 47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK

Luke Ashman

+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

HR, Information Systems, and Payroll Software System

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Potential Procurement of Human Resources, Information Systems, and Payroll Software System. For full description please see attached Pre-qualification Questionnaire document

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=90169.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
84 TfW Rail Services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please refer to the attached Pre-qualification Questionnaire document

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please refer to the attached Pre-qualification Questionnaire document

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Dau gam - Rhaid i ymgeiswyr basio gweithdrefn ddewis yn gyntaf cyn cael eu gwahodd i dendro neu negodi.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ENQ0017

4.3

Terfynau AmserDyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan
     08 - 03 - 2019  Amser   17:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   22 - 03 - 2019

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 05 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:90169)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Pre-qualification Questionnaire v1.0 Final

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  26 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
07/03/19 15:07Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 08/03/2019 17:00 to 12/03/2019 17:00.

Extension of the deadline to Tuesday 12th March 2019
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB285728: HR, Information Systems, and Payroll Software System
Dyddiad Cyhoeddi: 26/02/19
Dyddiad Cau: 12/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
JUN298754: HR, Information Systems, and Payroll Software System
Dyddiad Cyhoeddi: 18/06/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
26/02/19 Pre-qualification Questionnaire v1.0 Final Pre-qualification Questionnaire - HR, Information Systems and Payroll Software209.50 KB38

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru