Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Asbestos Management Services
Cyhoeddwyd gan: Newport City Homes
Dyddiad Cyhoeddi: 17/02/21
Dyddiad Cau: 12/03/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Newport City Homes Limited are looking to procure Asbestos Management Services for the following Air Monitoring, Asbestos Removal, Asbestos Survey & Bulk Sampling and Asbestos Removal Minor Non Licensed Work.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Homes

Procurement , Newport City Homes Limited , Nexus House ,

Mission Court

NP20 2DW

UK

Matthew Williams

+44 1633227702

matthew.williams@newportcityhomes.com

www.newportcityhomes.com
https://www.delta-esourcing.com/delta/index.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Newport City Homes

Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street,

Newport

NP20 2DW

UK


+44 1633381111

matthew.williams@newportcityhomes.com

www.newportcityhomes.com

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Newport City Homes

Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street,

Newport

NP20 2DW

UK


+44 1633381111

matthew.williams@newportcityhomes.com

www.newportcityhomes.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Asbestos Management Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Newport City Homes Limited are looking to procure Asbestos Management Services for the following Air Monitoring, Asbestos Removal, Asbestos Survey & Bulk Sampling and Asbestos Removal Minor Non Licensed Work.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=108291.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45262660 Asbestos-removal work
90650000 Asbestos removal services
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The estimated value of the contract over four years is £2,400,000.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see documentation on Newport City Homes Limited procurement portal (Delta)

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

570171347

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     12 - 03 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Delta Access Code: YA46Z45862

(WA Ref:108291)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 02 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: matthew.williams@newportcityhomes.com
Cyswllt Gweinyddol: matthew.williams@newportcityhomes.com
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: matthew.williams@newportcityhomes.com

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90650000Asbestos removal servicesCleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
45262660Asbestos-removal workSpecial trade construction works other than roof works

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB359046: Asbestos Management Services
Dyddiad Cyhoeddi: 17/02/21
Dyddiad Cau: 12/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes
SEP373108: Asbestos Management Services
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru