Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T1-5351 Mount Green HA Grounds Maintenance Contract
Cyhoeddwyd gan: Mount Green Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The services required by this contract, can include but are not restricted to:

1) Cutting and maintenance of grassed areas;

2) The collection of leaves and litter from all communal areas;

3) Weed control (hard and soft landscaped areas);

4) Shrub, hedge and rose maintenance;

5) Management of trees on a day to day basis;

6) Tree surveys, every 3 years, and any resultant major works to trees.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mount Green Housing Association

26 Bridge Street

Leatherhead

KT22 8BZ

UK

Person cyswllt: Procurement Team

Ffôn: +44 1689885080

E-bost: procurement@effefftee.co.uk

Ffacs: +44 1689885081

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.effefftee.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12961

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

T1-5351 Mount Green HA Grounds Maintenance Contract

II.1.2) Prif god CPV

77314000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The delivery of grounds maintenance services to properties owned and managed by Mount Green HA.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77314000

77340000

77342000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ25

UKJ26


Prif safle neu fan cyflawni:

Schemes and sites owned and managed by Mount Green HA in and around Surrey.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The services required by this contract, can include but are not restricted to:

1) Cutting and maintenance of grassed areas;

2) The collection of leaves and litter from all communal areas;

3) Weed control (hard and soft landscaped areas);

4) Shrub, hedge and rose maintenance;

5) Management of trees on a day to day basis;

6) Tree surveys, every 3 years, and any resultant major works to trees.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The tender documents set out in detail the mechanism to establish contract extensions beyond the first 5 year term of the contract.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 012-024187

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

02/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Groundscapes Ltd

Coles Lane, Ockley

Surrey

RH5 5HW

UK

Ffôn: +44 1306711720

E-bost: daryl@groundscapes.uk.com

NUTS: UKJ

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.groundscapes.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(MT Ref:221919)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.effefftee.co.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

The Royal Courts of Justice, The Strand

London

W2 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@effefftee.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77314000Grounds maintenance servicesPlanting and maintenance services of green areas
77342000Hedge trimmingTree pruning and hedge trimming
77340000Tree pruning and hedge trimmingHorticultural services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru