Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for the Supply of Education Related Information Management Systems
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 12/01/17
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice - used for reducing timelimits
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The NPS would like to establish a framework for the supply of education elated information management systems for schools. This will be a pan Wales Framework Agreement for the Local Education Authorities and Education establishments within Wales.
CPV: 48810000, 48810000, 48000000, 72222300, 75121000, 48600000, 48610000, 48611000, 72212610.

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Telephone: +44 3007900170

E-mail: NPSICTCategoryTeam@Wales.GSI.GOV.UK

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


Tenders or requests to participate must be sent electronically to:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

Other: Central Purchasing Body

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Framework for the Supply of Education Related Information Management Systems

II.1.2) Main CPV code

48810000

 

II.1.3) Type of contract

Supplies

II.1.4) Short description

The NPS would like to establish a framework for the supply of education elated information management systems for schools. This will be a pan Wales Framework Agreement for the Local Education Authorities and Education establishments within Wales.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 20 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

48810000

48000000

72222300

75121000

48600000

48610000

48611000

72212610

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Framework for the supply of Education related information management systems to Welsh Local Education Authorities and Education Establishments.

Supplier engagement in the form of a workshop will be held on 15th February 2017 at 10:30 at the Waterton Conference Centre, Bridgend, CF31 3WT. http://www.waterton.co.uk/Downloads/WatertonMap2008.pdf

This workshop will enable the NPS to:

- Understand the current supply market,

- test its procurement strategy with suppliers,

- understand supplier commercial models (confidentiality agreements will be signed by NPS where required),

- understand supplier barriers to signing up to Government Terms and Conditions.

To register a place at the workshop, please send an email to NPSICTCategoryTeam@wales.gsi.gov.uk with the names and email addresses for up to 2 attendees. Registration deadline is 12:00 13th February.

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

II.2.14) Additional information

The scope of this requirement is currently under consultation with potential users and as such may vary to that stated within any subsequent OJEU notice.

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

01/05/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation

III.1.2) Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents


III.1.3) Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents


III.2) Conditions related to the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.5) Scheduled date for start of award procedures

01/06/2017

Section VI: Complementary information

VI.2) Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3) Additional information

Over 73 public sector organisations in Wales have committed to the NPS in principle, including all Local Authorities, NHS Bodies, Welsh Government and Welsh Government Sponsored bodies, the Police and Fire services and Higher and Further Education.

In accordance with Regulation 33(5) of the Public Contracts Regulations 2015, these procedures [i.e. the procedures for awarding call-off contracts under the framework] may be applied only between the contracting authorities clearly identified in the link below and the tender documentation.

http://gov.wales/docs/nps/Named-NPS-customers-OJEU-6th-September-2016.pdf

A copy of this list has been recorded at the time that this notice was published to ensure compliance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=55828.

(WA Ref:55828)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

National Procurement Service

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Telephone: +44 3007900170

E-mail: NPSICTCategoryTeam@wales.gsi.gov.uk

Internet address(es)

URL: http://npswales.gov.uk

VI.5) Date of dispatch of this notice

10/01/2017


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSICTCategoryTeam@Wales.GSI.GOV.UK
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75121000Administrative educational servicesAdministrative services of agencies
48600000Database and operating software packageSoftware package and information systems
72212610Database software development servicesProgramming services of application software
48611000Database software packageDatabase systems
48610000Database systemsDatabase and operating software package
48810000Information systemsInformation systems and servers
72222300Information technology servicesInformation systems or technology strategic review and planning services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru