Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Revenues and Benefits IT System Support and Maintenance
Cyhoeddwyd gan: Arun District Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Direct award (via VEAT) of support and maintenance of Northgate Revenues and Benefits systems contract to Northgate Public Services.

Voluntary ex ante transparency notice

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Arun District Council

Littlehampton

BN17 5LF

UK

E-mail: procurement@arun.gov.uk

NUTS: UKJ27

Internet address(es)

Main address: www.arun.gov.uk

I.4) Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Revenues and Benefits IT System Support and Maintenance

II.1.2) Main CPV code

48000000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

Support and maintenance of the Council's Revenues and Benefits IT system and upgrade to include additional modules and associated services.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKJ27

II.2.4) Description of the procurement

Direct award (via VEAT) of support and maintenance of Northgate Revenues and Benefits systems contract to Northgate Public Services.

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union

Justification for selected award procedure:

The procurement falls outside the scope of application of the Directive

Explanation:

Arun District Council owns a perpetual licence for the use of a Northgate Revenues and Benefits IT software application. The application and the database are Council assets that require support and maintenance. Northgate owns the Intellectual Property Rights (IPRs) for the software application and has not licensed them to third party maintainers. Therefore Northgate is the only provider for the application. The Council has previously attempted to undertake soft market testing to procure support services for the information@work system, that attempt at procurement demonstrated that there is effectively no competition as the support services can only be provided by Northgate as the owner of the information@work softwareo.

The information@work software is the proprietary software of Northgate and as such no other economic operator has access to the source code which is Northgate's intellectual property, access to the source code is necessary to provide the support services.

For the reasons set out above, Regulation 32(2)(b) applies to this procurement and consequently the Council believes that the negotiated procedure without prior publication may be used to procure these support services.

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: No

Section V: Award of contract/concession

V.2 Award of contract/concession

V.2.1) Date of conclusion of the contract/concession

04/01/2019

V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Arun District Council

Littlehampton

UK

VI.5) Date of dispatch of this notice

08/01/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@arun.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru